Komunikaty prasowe

Historycznie wysoki portfel zamówień, 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku, bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności, w tym wypracowanie 195 milionów zysku netto oraz znaczna rozbudowa banku ziemi w segmencie deweloperskim to główne osiągnięcia Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2017 roku. ...

27 czerwca 2017 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa po raz XXVII przyznał tytuły Budowa Roku. W tegorocznej edycji konkursu pięć inwestycji zrealizowanych przez Grupę Budimex SA zdobyło tytuł „Budowa Roku 2016”, cztery nagrody I stopnia oraz jedną nagrodę II stopnia. ...

Już w najbliższy czwartek Budimex wykona prototypowy odcinek nawierzchni drogowej w związku z realizacją projektu pt.: „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiałów z recyklingu nawierzchni asfaltowej” (InnGA). ...

26 czerwca br. Dariusz Blocher podpisał umowę z LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 22 sp. k. na realizację inwestycji „WOLA RETRO”, w której mieścić się będzie nowa siedziba Budimex S.A. Budowa zlokalizowana jest u zbiegu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej na warszawskiej Woli.  W ramach inwestycji wzniesiony zostanie nowy obiekt biurowy z częścią usługową i garażem...

23 czerwca 2017 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę wieży kontroli ruchu lotniczego w Pyrzowicach, która będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk,  Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik i Prezes Budimex SA Dariusz Blocher podpisali...

Wyróżnienie przez redakcję „Rzeczpospolita” tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca 2017” stanowi uhonorowanie realizowanej przez Budimex SA polityki personalnej opartej na inwestycji w pracowników, umożliwiającej rozwój kompetencji i awans. ...

Budimex S.A. informuje, że w związku rozpoczęciem robót budowlanych na kontrakcie budowy Czerniakowskiej Bis (Al. Polski Walczącej) z dniem 20 czerwca 2017 od godz. 13:00 na ul. J. Nehru wprowadza zmiany w organizacji ruchu – etap 1. ...

14 czerwca 2017 r. w Chełmie Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimex SA podpisał umowę z Zarządem Dróg Miejskich na przebudowę drogi krajowej nr 12. Kontrakt ma być realizowany w trybie zaplanuj i wybuduj.

14 czerwca 2016 r. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przekaże mieszkańcom zmodernizowany i rozbudowany przez Budimex SA Plac Litewski. Główną atrakcją placu będzie multimedialny park fontann, który na początku lat 70. ...

Budimex SA w konsorcjum z Mostostal Kraków SA realizuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Czeszów - węzeł Kiełczów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Jest to pierwszy tego typu kontrakt w historii Budimeksu. ...