Komunikaty prasowe

Warszawa, 24 sierpnia 2012 r. - Spółka Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI Sp. z o.o.), należąca do Grupy Budimex SA, złożyła dziś do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziału IX Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o upadłość układową.

21 sierpnia 2011 roku Budimex podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie kontrakt na budowę drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Jest to odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta. Wartość umowy: 259,6 mln złotych netto.

31 lipca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Publikacja indeksu po rewizji jego portfela rozpocznie się od 1 sierpnia 2012 r.

30 lipca 2012 roku Budimex podpisał z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na budowę umocnień brzegu morskiego na wschód od portu Darłowo. Umowa ma wartość 75,8 mln zł netto.

25 lipca w Warszawie odbyło się seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania dla samorządów. Organizacja systemu. Odbiór odpadów.”

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2012