Category: The management board of Budimex SA

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2

Marcin Węgłowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Marcin Węgłowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Jacek Daniewski Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego 1

Jacek Daniewski Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego 1