Budimex wybuduje kolejny odcinek drogi S19 Via Carpatia

Data aktualności: 21 grudnia 2018 Budimex wybuduje kolejny odcinek drogi S19 Via Carpatia

Budimex S.A. i Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka  podpisali 21 grudnia umowę na zaprojektowanie i realizację 8 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia od Węzła Kamień do Węzła Sokołów Małopolski Północ. Wartość kontraktu wynosi 286 mln złotych brutto.

Droga z dwoma węzłami, dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) i Obwodem Utrzymania Drogi (OUD) powstanie w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Odcinek S19 realizowany przez Budimex będzie ostatnim odcinkiem w budowie który połączy Rzeszów z Lublinem – pozostałe odcinki między tymi aglomeracjami są już w trakcie realizacji.

Prace budowlane rozpoczniemy w I kwartale 2020 roku. Będziemy dążyć do skończenia prac w najszybszym terminie – nawet przed zaplanowanym końcem prac budowlanych wynikającym z umowy w kwietniu 2022 roku – mówi Grzegorz Domaradzki – Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe Budimeksu. Kolejny na północ odcinek S19 od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 10 km realizuje także Budimex. Budowa tego odcinka zakończy się w 2021 roku.

Jesteśmy generalnym wykonawcą trzech ważnych odcinków Via Carpatia w województwie podkarpackim i lubelskim. Realizujemy w Polsce Wschodniej kilkanaście ważnych projektów budowlanych – drogowych i kubaturowych jak obwodnica Suwałk, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – dodaje Grzegorz Domaradzki. 

Początek trasy Via Carpatia ma zaczynać się na Litwie, biec przez m.in przez Polskę, Węgry czy Bułgarię, a kończyć się aż w greckich Salonikach.  Nowy szlak komunikacyjny ma istotny wpływ na rozwój wschodnich regionów Polski.

Wartość inwestycji netto: 232 848 549,99 zł

Wartość inwestycji brutto: 286 403 716,49 zł

Okres realizacji: 34 miesiące

Gwarancja jakości: 10 lat

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca (trzy miesiące).

W etap projektowania wlicza się okresy zimowe.

Etap projektowania liczony jest do uzyskania decyzji ZRID

 

Parametry drogi ekspresowej:

  • Podstawowe parametry drogi ekspersowej S19

Przekrój budowany           - 2x2

Przekrój docelowy - 2x3

rodzaj konstrukcji nawierzchni         - podatna

klasa techniczna   - S

prędkość projektowa Vp    - 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu         - 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami         - 5 m

rezerwa pod trzeci pas ruchu          - na zewnątrz

dla przekroju docelowego

szerokość opaski - 0,5 m

pas awaryjny      - 2,5 m

szerokość pobocza gruntowego      - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem

kategoria ruchu    - KR 7

obciążenie nawierzchni       - 115 kN/oś

skrajnia pionowa  - 5,0 m

pochylenie poprzeczne      - 2,5 %

 

BUDIMEX SA to polski lider branży budowlanej, który od 50 lat pracuje na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. Notowany na polskiej giełdzie generalny wykonawca wybudował co czwarty kilometr dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Do kompetencji Budimeksu należą budowy, przebudowy, modernizacje, rozbudowy, remonty oraz projektowanie inwestycji: drogowych, kolejowych, lotniskowych, kubaturowych, energetycznych, przemysłowych i ekologicznych. Największą część działalności spółki zajmują kontrakty drogowe. Innowacyjność i zaangażowanie firmy sprawiają, że to właśnie jej powierzane są największe i najbardziej reprezentacyjne inwestycje drogowe w Polsce np. odcinki Via Baltica – drogi ekspresowej, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Mazurach. Do najistotniejszych realizacji w tym sektorze należy także budowa odcinka trasy S-17, łączącej Lublin z Warszawą czy budowa i odnowienie odcinków trasy S7, która łączy trzy duże aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską. W tej chwili spółka realizuje ok. 125 inwestycji drogowych, w skład których wchodzą budowy i modernizacje dróg lokalnych oraz krajowych. Są to m.in. projekt i budowa obwodnicy Suwałk, Olsztyna, Trasa Niepodległości w Białymstoku czy Trasa Łagiewnicka w Krakowie

Załączniki