L1000345.jpg

Inwestycje, Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Grupy Budimex w 2018 roku

27.02.2019

 Sytuacja rynkowa branży budowlanej:Sektor budowlany.jpg

 

 • Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 2018 roku o 21% osiągając rekordowy poziom 102 mld złotych
 • Rok 2018 przyniósł nawarstwienie problemów w sektorze, w tym rozwiązane kontrakty i upadłości dużych firm
 • Apele branży o wprowadzenie waloryzacji kontraktów nie rozwiązały problemów dotyczących kontraktów w realizacji – zmiany dotyczyć będą nowych projektów
 • Po 9 miesiącach 2018 roku rentowność zysku brutto branży budowlanej spadła do 3,6%
 • Trudności rynkowe dotknęły przede wszystkim duże firmy (powyżej 250 pracowników) gdzie zyskowność brutto po pierwszym półroczu 2018 spadła poniżej zera

 

Wyniki Grupy Budimex:Rachunek zysków.jpg

 

 • Sprzedaż Grupy w 2018 roku wzrosła o 16% i osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld złotych
 • Rentowność zysku brutto wyniosła 5,5% w porównaniu do 9,1% w roku 2017
 • Trudności rynkowe wpłynęły na istotny spadek rentowności segmentu budowlanego. Wyniki Grupy wspierane były przez rekordowe zyski segmentu deweloperskiego
 • W trakcie roku, zgodnie z założoną strategią, sprzedana została spółka Elektromontaż-Poznań S.A.

 

 

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

 

 • Na koniec 4 kwartału gotówka netto Grupy Budimex wyniosła 1 145 mln złotych
 • Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku istotnego spadku zaliczek kontraktowych oraz wypłaty rekordowej dywidendy. W trakcie roku inwestycje w park maszynowy pochłonęły przeszło 100 mln złotych a wydatki na zakupy gruntów pod projekty deweloperskie przekroczyły 200 mln złotych
 • Ciągle obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót

Warunki rynkowe skłaniają nas do utrzymania polityki finansowania podwykonawców poprzez wcześniejsze płatności oraz częste fakturowanie realizowanych prac.

 

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:Wynik segmentu budowlanego 2018.jpg

 

 • Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 16%
  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
 • Pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, rentowność zysku brutto części budowlanej ustabilizowała się na poziomie 3,7%, istotnie powyżej wskaźnika rentowności firm zatrudniających powyżej 250 pracowników
 • Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie ponad 10 mld złotych i był nieznacznie niższy niż na koniec poprzedniego roku
 • Odpowiedzialne podejście do nowych ofert przełożyło się na spadek wartość kontraktów podpisanych rok do roku
  do poziomu 6,6 mld złotych
 • Inflacja kosztowa w sektorze skutkuje znacznym wzrostem ofertowanych cen co przekłada się na regularne przekroczenia budżetów inwestorskich
 • Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe wykonawcy nierzadko rezygnują z podpisania kontraktu

 

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:Wynik segmentu deweloperskiego.jpg

 

 • Klienci Budimex Nieruchomości w 2018 roku podpisali 1 672 akty notarialnein. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny, Osiedle przy Rolnej oraz Osiedle na Smolnej
 • Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 9%
  i wyniosły 548 milionów złotychzysk brutto
  95 milionów złotych
  przy rentowności 17,3%
 • Przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 1 208 mieszkań (spadek o 17%)
 • Wydatki na grunty przekroczyły 200 milionów złotych i obejmowały wszystkie kluczowe lokalizacje

 

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…

 

 

 • Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, aktualny poziom portfela zamówień jest bezpieczny. Rentowność portfela jest relatywnie dobra i powinna ulegać stabilizacji wraz z podpisywaniem kolejnych projektów
 • Wprowadzone rozwiązania waloryzacyjne tylko częściowo rozwiązują problem rosnących kosztów. Trudne projekty, podpisane 2-3 lata temu, nie zostaną zwaloryzowane, co może przełożyć się na dalsze pogorszenie kondycji podmiotów działających w branży. Wyzwaniem ciągle pozostaje dostępność
  i utrzymanie kadry
 • Utrzymujący się dynamiczny wzrost cen wykonawstwa sprawia, że rentowność kolejnych kwartałów w branży oraz w segmencie budowlanym Grupy Budimex może pozostawać pod presją. Celem na najbliższe kwartały jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych

 

 

Grupa Budimex…

 

 • Jest największym płatnikiem podatków PIT i CIT w branży (ponad 120 mln złotych zapłacone w 2018 roku)
 • Wspiera samorządy, drużyny sportowe i projekty społeczne. W 2018 roku zainwestowaliśmy 4,5 mln złotych w programy społeczne, sponsoringi i darowizny 

 

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Pozycja gotówkowa.jpg

Pozycja gotówkowa.jpg

Rachunek zysków.jpg

Rachunek zysków.jpg

Sektor budowlany.jpg

Sektor budowlany.jpg

Wynik segmentu budowlanego 2018.jpg

Wynik segmentu budowlanego 2018.jpg

Wynik segmentu deweloperskiego.jpg

Wynik segmentu deweloperskiego.jpg