Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku

Data aktualności: 11 kwietnia 2019 Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 29 milionów złotych, co stanowi spadek o 34 miliony złotych (-54%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 1 kwartał 2019 roku wyniósł 6 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 33 miliony złotych (85%).

Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych. 

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.

***

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 51 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Załączniki

jpg, 10,3 MB