Budimex SA wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad otworzyły obwodnicę Suwałk

Data aktualności: 13 kwietnia 2019 Budimex SA wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad otworzyły obwodnicę Suwałk

Budimex SA wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dokonały oficjalnego otwarcia obwodnicy Suwałk. Trzynastokilometrowa inwestycja zrealizowana w trybie „projektuj i buduj” jest przedłużeniem obwodnicy Augustowa. Kontrakt został zrealizowany w zaplanowanym terminie.  Budowa ruszyła w lutym 2017 roku i trwała 26 miesięcy.  Jest to pierwsza droga szybkiego ruchu o nawierzchni betonowej w woj. podlaskim.

Nowa obwodnica to w sumie blisko 40 km nowo wybudowanych dróg.  Powstało ponad 12 km trasy głównej drogi S61, 8,5 km dróg poprzecznych o nawierzchni bitumicznej oraz 17,5 km dróg serwisowych i dojazdowych do terenów sąsiadujących z inwestycją.

Budowa obwodnicy w województwie podlaskim, której inwestorem była GDDKiA w Białymstoku, została zakończona. Budimex SA zaprojektował i wybudował obwodnicę miasta, obejmującą ponad 12,8 km drogi ekspresowej S61, a także wykonał w I etapie elementy węzła „Suwałki Północ” tj. łącznicę P1 o długości ok. 670 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

O rozmachu, z jakim budowano obwodnicę, świadczą tony i kilometry materiałów, które zostały zużyte do jej stworzenia. – Do podbudowy i nawierzchni z betonu cementowego wykorzystano ponad 281 tys. m3 tego surowca. Z kolei obiekty inżynierskie pochłonęły 1 tys. m3 betonu niekonstrukcyjnego i 16,5 tys. m3 betonu konstrukcyjnego – mówi Dariusz Blocher, prezes firmy Budimex SA. Innymi materiałami, które wykorzystano przy tej inwestycji były stal zbrojeniowa – 2811 ton czy pospółka i żwir – 3,5 mln ton. – W sumie zbudowaliśmy ponad 12 km trasy głównej drogi S61, 8,5 km dróg poprzecznych o nawierzchni bitumicznej oraz 17,5 km dróg serwisowych i dojazdowych do terenów sąsiadujących z inwestycją – dodaje Dariusz Blocher. Drogi zostały uzupełnione także o obiekty inżynierskie, w tym m.in. most, 11 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt, różnego rodzaju przepusty oraz 11 zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i jeden zbiornik retencyjny.

Elementami uzupełniającymi infrastrukturę towarzyszącą nowej obwodnicy są 53,5 km barier energochłonnych, 17 km ekranów dźwiękoszczelnych i 0,6 km przeciwolśnieniowych oraz ponad 27 km ogrodzenia. – Do tego w projekcie przewidziano posadzenie ok. 2300 drzew i 28 tys. sztuk krzewów – dodaje Dariusz Blocher.

Wartość projektu obwodnicy to ponad 253 mln zł. Przystosowana do najcięższych pojazdów droga ma zakończyć ruch tranzytowy biegnący przez Suwałki.

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Załączniki