Kontrakt dla PGE realizuje konsorcjum  Budimex Hitachi i Technicas Reunidas.jpg

Wyniki finansowe

Informacja prasowa do danych finansowych Grupy Budimex za pierwszy kwartał 2019

26.04.2019

Sytuacja rynkowa:


▪ Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 kw. 2019 roku o 13% osiągając poziom 18 mld złotych


▪ Apele branży o wprowadzenie waloryzacji kontraktów nie rozwiązały problemów dotyczących kontraktóww realizacji – brak jest systemowego rozwiązania kwestii nierentownych umów podpisanych 2-3 lata temu


▪ Dane statystyczne wskazują, że sektor zakończył ubiegły rok zyskiem, ale najprawdopodobniej wynika to z wysokiej rentowności mniejszych podmiotów


▪ Trudności rynkowe dotykają przede wszystkim duże firmy (powyżej 250 pracowników), które realizują największe zlecenia, trwające czasem nawet 3-4 lata, w dużej mierze bazując na usługach podwykonawczych

Wyniki Grupy Budimex:


▪ Sprzedaż Grupy w 1 kw. 2019 roku wzrosła o 3% i osiągnęła poziom 1,4 mld złotych


▪ Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 3,3% w porównaniu do 6,0% w 1 kw. 2018 roku


▪ Presja kosztowa w branży budowlanej odbiła się negatywnie na wynikach segmentu budowlanego, gdzie rentowność zysku brutto spadła do 1,3% (vs. 4,4% w 1 kw. 2018 roku)


▪ Segment deweloperski osiągnął rentowność zysku brutto na poziomie 14,8% poprawiając tym samym wynik z 1 kw. 2018 roku kiedy rentowność wyniosła 13,1%

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:


▪ W pierwszym kwartale 2019 roku odnotowaliśmy sezonowy spadek salda gotówki netto do poziomu 627 mln złotych


▪ Kontynuujemy politykę finansowania podwykonawców poprzez oferowanie wcześniejszych płatności oraz częste fakturowanie realizowanych prac


▪ Sytuacja gotówkowa skłoniła Zarząd Spółki do zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 6,3 złotych na akcję, czyli około 50% zysku za rok 2018


Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:


▪ Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 10% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża


▪ Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymuje się na bezpiecznym poziomie ponad 10 mld złotych


▪ Dalsza inflacja kosztowa w branży przełożyła się na spadek rentowności zysku brutto części budowlanej do poziomu 1,3%


▪ Kontynuując strategię rozwoju na rynku kolejowym w marcu podpisaliśmy kolejny istotny kontrakt na dokończenie prac na linii kolejowej nr 7 – jego wartość to 0,6 mld złotych. Dodatkowo przygotowujemy się do podpisania kontraktu na modernizację stacji kolejowej
Gdynia Port o wartości 1,5 mld złotych


▪ Oferty wykonawców są bardziej ostrożne i zaczynają odzwierciedlać nowe otoczenie kosztowe, w konsekwencji regularnie przekraczane są budżety inwestorskie


Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:


▪ Klienci Budimex Nieruchomości w 1 kw. 2019 roku podpisali 601 aktów notarialnych


▪ Przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 265 mieszkań i była zbliżona do 1 kw. 2018 roku


▪ Przychody segmentu deweloperskiego spadły o 11% i wyniosły 187 milionów złotych a zysk brutto 28 milionów złotych przy wysokiej rentowności 14,8%


▪ Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie tysiąc mieszkań w 4 lokalizacjach.

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…


▪ Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna a aktualny poziom portfela zamówień jest bezpieczny


▪ Średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra chociaż pozostaje pod presją trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu. Liczymy na stabilizację rentowności wraz z zakończeniem tych kontraktów


▪ Wyzwaniem ciągle pozostaje dostępność i utrzymanie kadry oraz inflacja płacowa w sektorze. Trudna sytuacja branży skłania nas do selektywnego podejścia do zwiększania etatyzacji. Plany działań rekrutacyjnych na ten rok dotyczą przede wszystkim obszaru kolejowego


▪ Staramy się stwarzać pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Nasza praca została wyróżniona tytułem „Best Quality Employer 2018”


▪ Kontynuujemy negocjacje nabycia 51% udziałów w FBSerwis. Decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte w ciągu najbliższych kilku miesięcy


▪ W segmencie deweloperskim planujemy w 2019 roku rozpoczęcie kilkunastu projektów mieszkaniowych. Nasze ambicje są większe, natomiast często na przeszkodzie stoją bariery administracyjne i regulacyjne

Grupa Budimex

▪ Jest odpowiedzialnym wykonawcą i pomimo strat na części kontraktów realizuje umowy zgodnie z interesem społecznym, nierzadko przekazując projekty przed terminem kontraktowym


▪ Rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu. Programy „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” oraz „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat” znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który przedstawia najbardziej inspirujące i ciekawe działania firm w zakresie CSR

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl