Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Budimex wyniki grupy Ipół2019

Wyniki finansowe Grupy Budimex po I półroczu 2019

29.07.2019

Budimex sektor budownictwa Ipół2019Sytuacja rynkowa:

>> Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 poł. 2019 roku o 10% osiągając poziom 43,1 mld złotych. Miesięczny odczyt dynamiki rynku w czerwcu był jednak znacznie niższy, co jest negatywnym sygnałem i może oznaczać spowolnienie w zamówieniach i kumulację prac w kolejnych okresach

>> Trudna sytuacja rynkowa przekłada się na istotne pogorszenie kondycji finansowej dużych podmiotów, które realizują największe zlecenia, w dużej mierze bazując na usługach podwykonawczych

>> Część generalnych wykonawców zaczyna sygnalizować problemy z płynnością finansową, pojawiają się pierwsze wnioski o ogłoszenie upadłości dużych podmiotów

>> W ostatnich miesiącach rozwiązane zostały liczne kontrakty infrastrukturalne, m.in. na odcinki dróg ekspresowych S5, S61, S7, S3 czy na odcinek autostrady A1

 

 

Wyniki Grupy Budimex:Budimex wyniki grupy Ipół2019

>> Sprzedaż Grupy w 1 poł. 2019 roku była zbliżona do poziomu z 1 poł. 2018 roku i osiągnęła poziom 3,25 mld złotych

>> Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 3,3%

>> Segment budowlany pozostaje pod presją inflacji kosztowej, rentowność zysku brutto spadła do 1,7% (w porównaniu do 3,6% w 1 poł. 2018 roku)

>> Segment deweloperski osiągnął bardzo dobrą rentowność zysku brutto na poziomie 17,6% poprawiając tym samym wynik z 1 poł. 2018 roku kiedy rentowność wyniosła 14,3%

 

 

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:Budimex sytuacja gotówkowa grupy Ipół2019

>> W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowaliśmy typowy dla tego okresu spadek salda gotówki netto do poziomu 264 mln złotych

>> Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku wypłaty dywidendy w wysokości 161 mln złotych oraz sezonowego wzrostu zaangażowania kapitału obrotowego w części budowlanej

>> Ciągle obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót

>> Jednocześnie coraz trudniejsza sytuacja płynnościowa w branży wymaga utrzymania polityki finansowania podwykonawców poprzez wcześniejsze płatności oraz akceptację częstszego fakturowania zrealizowanych prac

 

 

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:Budimex segment budowlany Ipół2019

 

>> Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 3% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża – koncentrujemy się na budowie rentownego portfela zamówień

>> Rentowność zysku brutto części budowlanej spadła do poziomu 1,7% w porównaniu do 3,6% w 1 poł. 2018 roku

>> Z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Spółki przewidujemy wydłużony okres realizacji spalarni odpadów w Wilnie oraz pogorszenie wyniku finansowego na tym kontrakcie. Prowadzimy rozmowy z Zamawiającym i Konsorcjantem odnośnie dalszej realizacji kontraktu

>> Portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął rekordowy poziom 11,1 mld złotych, głównie dzięki nowym zleceniom w segmencie kolejowym

>> W lipcu podpisaliśmy umowę na kontynuację prac na odcinku autostrady A1 oraz budowę gazociągu dla Gaz-System. W ostatnim czasie pozyskaliśmy również nowych strategicznych klientów jak JSW, Tauron i PGNiG

 

 

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:Budimex segment deweloperski Ipół2019

>> Klienci Budimex Nieruchomości w 1 poł. 2019 roku podpisali 947 aktów notarialnych

>> Rozszerzenie oferty w ostatnich miesiącach pozwoliło na osiągnięcie przedsprzedaży na poziomie 731 mieszkań

>> Przychody segmentu deweloperskiego spadły o 5% i wyniosły 313 milionów złotych a zysk brutto 55 milionów złotych przy wysokiej rentowności 17,6%

>> Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie 2 tysiące mieszkań w 5 lokalizacjach

 

 

 

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…

>> Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna a rekordowy poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów

>>Średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra jednak ciągle odczuwamy efekty kończenia trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu. Waloryzacja kontraktów w ograniczonym zakresie wdrożona została w nowych projektach GDDKiA oraz PKP PLK brak jest natomiast tego typu rozwiązań w zamówieniach samorządowych. Na dzisiaj nie możemy ocenić jak nowe mechanizmy indeksacji będą działać w praktyce

>> Otoczenie rynkowe pozostaje trudne, w szczególności w zakresie dostępności i utrzymania kadry oraz cen materiałów i podwykonawców. Widoczne jest również pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży

>> Zakończyliśmy negocjacje nabycia 51% udziałów w FBSerwis. Na początku lipca transakcja została sfinalizowana i począwszy od tej daty Grupa Budimex rozpocznie konsolidację wyników Grupy FBSerwis. Jest to strategiczna i długoterminowa inwestycja, która dywersyfikuje biznes Grupy Budimex


Grupa Budimex…

>> Rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu. Budimex zwyciężył w XXII edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Edukacja – duża firma” za zaangażowanie w projekt pierwszej leśnej szkoły „Puszczyk”. W ostatnim czasie otwarta została także już 30, jubileuszowa, Strefa Rodzica w Chorzowie

>> Stara się stwarzać pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Ponownie znaleźliśmy się na podium rankingu Most Attractive Employers Poland 2019 w kategorii „Inżynieria”

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex segment budowlany Ipół2019

Budimex segment budowlany Ipół2019

Budimex segment deweloperski Ipół2019

Budimex segment deweloperski Ipół2019

Budimex sektor budownictwa Ipół2019

Budimex sektor budownictwa Ipół2019

Budimex sytuacja gotówkowa grupy Ipół2019

Budimex sytuacja gotówkowa grupy Ipół2019

Budimex wyniki grupy Ipół2019

Budimex wyniki grupy Ipół2019