Cała nawierzchnia na obwodnicy Częstochowy w 3,5 miesiąca!

Data aktualności: 26 listopada 2019 Cała nawierzchnia na obwodnicy Częstochowy w 3,5 miesiąca!

Konsorcjum Budimex, Strabag i Budpol zakończyło układanie nawierzchni z betonu cementowego na trasie głównej kontraktu: Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku Węzeł Rząsawa – Węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających na odcinku realizowanym przez Budimex. Kontrakt jest realizowany w konsorcjum z Strabag Infrastruktura Południe  Sp. z o.o. oraz Budpol Sp. z o.o.

Umowa została zawarta 24.07.2019, układanie nawierzchni rozpoczęto w dniu 5 sierpnia. Umowny czas trwania kontraktu wynosił 3,5 miesiąca z datą zakończenia 15 listopada. W ostatnich dniach Konsorcjum podpisało z GDDKiA Aneks do Umowy wydłużający termin realizacji do 23 grudnia 2019. Wartość robót przypadająca na Budimex to 154 mln zł netto.

Cały odcinek F autostrady A1 realizowany poprzednio przez firmę Salini usuniętą z placu budowy ma długość 20 km, w tym odcinek Budimex ma długość 12,5 km. W ramach odcinka Budimeksu wykonano 132 000 m2 podbudowy z betonu cementowego oraz 180 000 m2 nawierzchni z betonu cementowego i 70 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych oraz 10 przepustów, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia. Budimex dokończyliśmy budowę pięciu dróg poprzecznych, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie obiektów i oddaliśmy je do ruchu, co znacznie poprawiło sytuację komunikacyjną w regionie dla lokalnej społeczności, która od 3 lat poruszała się objazdami.

Wyłącznie na odcinku Budimex pracowało prawie 0,5 tysiąca pracowników oraz prawie 300 jednostek sprzętowych i transportowych. Prace były prowadzone 7 dni w tygodniu przez całą dobę i dzięki tak dużej mobilizacji oraz ponadprzeciętnemu zaangażowaniu całego zespołu Kontraktu oraz Laboratorium i Technologów Budimex i Oddziału Usług Sprzętowych udało się zakończyć zasadnicze prace ponad miesiąc przed terminem kontraktowym.

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Załączniki