Grupa BX.jpg

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Grupy Budimex za I kwartał 2020

28.04.2020

Sytuacja rynkowa:
▪ Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 kw. 2020 roku o 9% osiągając poziom 19,5 mld złotych
▪ Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w 1 kw. 2020 roku
▪ Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych

Grupa BX.jpg

Wyniki Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż w 1 kw. 2020 osiągnęła poziom 1,48 mld złotych i była wyższa niż w 1 kw. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym▪ Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 1,9% w porównaniu do 3,3% w 1 kw. 2019 roku
▪ W 1 kw. 2020 roku zauważalnej poprawie uległa rentowność segmentu budowlanego
▪ Znaczący spadek wolumenu aktów notarialnych w segmencie deweloperskim, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń związanych z wprowadzeniem na terenie
kraju stanu epidemii, znalazł odzwierciedlenie w istotnym tymczasowym spadku sprzedaży i zysku

 

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:
▪ Na koniec marca stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 793 mln złotych
▪ W okresie pierwszych trzech miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 438 mln złotych
▪ Pozycja gotówkowa wspierana była przez nowe zaliczki kontraktowe a także sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów

Pozycja gotówkowa  i segment budowlany.jpg


Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 12% osiągając dynamikę nieco wyższą niż branża
▪ Rentowność zysku brutto części budowlanej wzrosła i wyniosła 2,1% w porównaniu do 1,3% w 1 kw. 2019 roku co wynika z poprawy rentowności portfela w obszarze infrastruktury i budownictwa ogólnego

▪ Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec marca osiągnął rekordowy poziom 12,0 mld złotych (wobec 10,8 mld złotych na koniec roku) głównie dzięki wysokiej kontraktacji w obszarze drogowym (m.in. S-61 obwodnica Suwałk – Budzisko oraz S-11 Koszalin – Bobolice)
▪ Wartość kontraktów w poczekalni to ponad 3 mld złotych
▪ Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń. Wyzwaniem jest kontrakt naspalarnię odpadów w Wilnie, gdzie zablokowana została możliwość przepływu pracowników z powodu COVID-19

Segment deweloperski.jpg

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:
▪ Klienci Budimex Nieruchomości w 1 kw. 2020 roku podpisali tylko 4 akty notarialne, co wynika z rozkładu harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych
▪ Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 5 mln złotych, a strata brutto 8 mln złotych
▪ Przedsprzedaż mieszkań w 1 kw. 2020 wyniosła 541 sztuk. Od połowy marca obserwowany jest jednak spadek liczby nowych transakcji, dlatego będziemy ostrożnie podchodzić do uruchamiania nowych projektów
▪ Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 300 mieszkań w 5 lokalizacjach

Segment usługowy.jpg

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 132 mln złotych (w tym Grupa FBSerwis to 131 mln złotych)
▪ Zysk brutto segmentu wyniósł 17 mln złotych a rentowność osiągnęła poziom 12,7%

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…
▪ Wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów. Dodatkowo w poczekalni mamy kontrakty o wartości ponad 3 mld złotych
▪ Sytuacja związana z epidemią COVID-19 nie wpłynęła istotnie na wyniki Grupy Budimex w 1 kw. 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS
▪ Na nielicznych budowach doszło do zakłócenia łańcucha dostaw, dotyczy to przede wszystkim komponentów pochodzących z Azji, pozostaje to natomiast bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną Grupy
▪ Pozytywnie oceniamy jakość relacji z klientami w obecnych realiach – zachowują się odpowiedzialnie. Współpraca z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury, jest bardzo dobra a komunikacja szybka i efektywna
▪ Sytuacja w kolejnych miesiącach uzależniona będzie w dużej mierze od kolejnych decyzji administracyjnych. Zatrzymanie budów może skutkować falą bankructw w perspektywie zaledwie kilku tygodni. Budimex znajduje się w wąskiej grupie podmiotów, które są w stanie udźwignąć kilka miesięcy postoju
▪ W najbliższym czasie można oczekiwać ograniczenia skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat. W segmencie deweloperskim spodziewamy się krótkoterminowego spadku tempa przedsprzedaży mieszkań
▪ Podejmujemy działania pomocowe na rzecz szpitali walczących z COVID-19. Grupa Budimex wsparła finansowo i rzeczowo kilkanaście szpitali w tych miejscach Polski, gdzie skala potrzeb jest największa

 

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Grupa BX.jpg

Grupa BX.jpg

Kontraktacja.jpg

Kontraktacja.jpg

Pozycja gotówkowa i segment budowlany.jpg

Pozycja gotówkowa i segment budowlany.jpg

Segment deweloperski.jpg

Segment deweloperski.jpg

Segment usługowy.jpg

Segment usługowy.jpg