sytuacja rynkowa

Wyniki Grupy Budimex po I półroczu 2020 roku

29.07.2020

Publikacja danych finansowych Grupy Budimex oraz plany na nabliższe kwartały.

Sytuacja rynkowa:
▪ Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 1 poł. 2020 roku o 5% osiągając poziom 45,4 mld złotych
▪ Pandemia koronawirusa miała wpływ na wyniki Grupy Budimex w 1 poł. 2020 roku, szczególnie w segmencie budowlanym
▪ Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowała ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych

Wyniki Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż w 1 poł. 2020 osiągnęła poziom 3,73 mld złotych i była wyższa niż w 1 poł. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym
▪ Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,1% w porównaniu do 3,3% w 1 poł. 2019 roku
▪ Rentowność zysku brutto w części budowlanej w 2 kw. 2020 roku była zbliżona do 1 kw. 2020 roku. Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności Grupy w tym obszarze
▪ W segmencie deweloperskim w ostatnich dwóch miesiącach odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby zawartych umów notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, ale również z przesunięcia umów planowanych na marzec i kwiecień. Po okresie spowolnienia widoczne jest odbudowywanie popytu i wzrost miesięcznych wolumenów przedsprzedaży

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:
▪ Na koniec czerwca stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 903 mln złotych
▪ W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 548 mln złotych
▪ Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 8% osiągając dynamikę nieco wyższą niż rynek
▪ Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,2% w porównaniu do 1,7% w 1 poł. 2019 roku

▪ Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 3,8 mld złotych dzięki czemu portfel zamówień na koniec czerwca wzrósł do 11,6 mld złotych

▪ 7 lipca podpisaliśmy kluczowy dla Grupy Budimex kontrakt na Przebudowę stacji Warszawa Zachodnia o wartości 1,8 mld złotych. Oprócz tego w poczekalni znajdują się kontrakty o wartości ponad 1,5 mld złotych
▪ Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:
▪ Klienci Budimex Nieruchomości w 1 poł. 2020 roku podpisali 622 akty notarialne, z czego 618 umów w 2 kw. 2020 roku
▪ Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 275 mln złotych, a zysk brutto osiągnął 61 mln złotych
▪ Przedsprzedaż mieszkań w 1 poł. 2020 wyniosła 816 sztuk. Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od dwóch miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami, który przekłada się na wzrost przedsprzedaży
▪ Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie 1 500 mieszkań w 5 lokalizacjach

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 277 mln złotych (z czego 276 mln złotych dotyczy Grupy FBSerwis, której wyniki konsolidowane są metodą pełną od drugiego półrocza 2019 roku)
▪ Zysk brutto segmentu wyniósł 31 mln złotych a rentowność osiągnęła poziom 11,3%

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…
▪ Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisanie kontraktu na Przebudowę stacji Warszawa Zachodnia oraz projektów będących w poczekalni pozwoli na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy
▪ Wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych
▪ Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS
▪ Szacujemy, że wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex w pierwszym półroczu to ok. 36 mln złotych i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów oraz kosztów dostosowania przestrzeni pracy i zakupu środków ochrony osobistej
▪ Pozytywnie oceniamy jakość relacji z klientami w obecnych realiach. Współpraca z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury, jest bardzo dobra a komunikacja szybka i efektywna
▪ Podjęliśmy decyzję o przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy,
w tym pozyskanie znaczącego inwestora, zawarcie aliansu strategicznego, wprowadzenie spółki na GPW. Nie
wykluczamy innych opcji, które mogą się pojawić w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów
▪ Podejmujemy działania pomocowe na rzecz szpitali walczących z COVID-19. Grupa Budimex wspiera finansowo i rzeczowo kilkanaście szpitali w tych miejscach Polski, gdzie skala potrzeb jest największa. Łączne wsparcie Grupy Budimex w walce z COVID-19 osiągnęło poziom ok. 2,6 mln złotych
▪ Grupa Budimex konsekwentnie angażuje się w długoterminowe programy społeczne i pomimo wymagającego otoczenia rynkowego dotrzymuje terminów i zobowiązań dbając jednocześnie o komfort pracy i rozwój kadry. W ostatnim czasie otrzymaliśmy prestiżowy Złoty Listek CSR Polityki. Jednocześnie nasze starania w obszarze kadrowym zaowocowały zajęciem 4-go miejsca w rankingu Universum Most Attractive Employers Poland (w kategorii inżynieria)

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

wyniki_I_półrocze_2020_Budimex2.png

wyniki_I_półrocze_2020_Budimex2.png

wyniki_I_półrocze_2020_Budimex1.png

wyniki_I_półrocze_2020_Budimex1.png