Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

SK 08361

Wyniki finansowe

Wyniki Grupy Budimex po III kwartałach 2020 roku

28.10.2020

Budimex wypracował po III kwartałach 2020 roku wyższą sprzedaż i lepszą rentowność. Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

Sytuacja rynkowa:
▪ Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po trzech kwartałach 2020 roku o 1% osiągając poziom 73,7 mld złotych
▪ Obserwujemy istotny spadek zamówień po stronie inwestorów prywatnych i samorządowych, który wpływa na obniżanie cen ofertowych przez firmy budowlane kosztem rentowności kontraktów
▪ Pandemia koronawirusa w ograniczonym stopniu wpłynęła na wyniki Grupy Budimex. Pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych


Wyniki Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła poziom 6,17 mld złotych i była wyższa rok do roku o 15% odnotowując wzrosty w każdym z segmentów
▪ Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 5,7% w porównaniu do 4,0% w okresie trzech kwartałów 2019 roku
▪ Rentowność zysku brutto w części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności Grupy w tym obszarze
▪ W segmencie deweloperskim w ostatnich miesiącach notujemy znaczący wzrost liczby zawartych umów notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych. Po okresie spowolnienia w drugim kwartale 2020 roku widoczna jest odbudowa i stabilizacja miesięcznych wolumenów przedsprzedaży


Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:
▪ Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 2 145 mln złotych
▪ W okresie trzech kwartałów 2020 roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 790 mln złotych
▪ Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów, a także dodatnie przepływy operacyjne na wczesnych etapach nowo podpisanych kontraktów infrastrukturalnych

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 7% osiągając dynamikę nieco lepszą niż rynek. Rentowność zysku
brutto części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. W ostatnich kwartałach obserwujemy stabilizację rentowności portfela zamówień, z wyłączeniem kilku projektów, we wszystkich segmentach działalności▪ Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 7,0 mld złotych dzięki czemu portfel zamówień na koniec września wzrósł do 12,9 mld złotych
▪ Kontrakty pozyskane w obszarze infrastruktury to w większości (3,1 mld złotych) projekty typu „projektuj i buduj”, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac i efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych w perspektywie 2-3 lat
▪ Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:
▪ Klienci Budimex Nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2020 roku podpisali 1 087 aktów notarialnych, z czego 465 umów w 3 kwartale 2020 roku
▪ Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 553 mln złotych i były o 31% wyższe w porównaniu do 2019 roku, a zysk brutto osiągnął 121 mln złotych (wzrost o 65%)
▪ Przedsprzedaż mieszkań w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 1 199 sztuk. Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od kilku miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami
▪ Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w 5 miastach

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 431 mln złotych i była o 20% wyższa* niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
▪ Zysk brutto segmentu wyniósł 51 mln złotych, a rentowność osiągnęła poziom 11,7%

 

Prognoza Budimeksu na najbliższe kwartały:

▪ Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowekontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

▪ Wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych
▪ W ostatnich miesiącach obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji. Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych, kosztorysów nawet o 20-30% i są istotnie niższe niż budżet inwestorski
▪ Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln złotych i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników Grupy co wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków
▪ Niemniej jednak, w perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i jakości portfela zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego
▪ Podjęliśmy decyzję o przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy, natomiast aktualnie opcją analizowaną w pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zbyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Pierwszych wyników analiz rynku spodziewamy się na przełomie listopada i grudnia b.r.
▪ Chcemy rozwijać działalność w segmencie usługowym, zwłaszcza w obszarze utylizacji i zagospodarowania odpadów. Analizujemy kilka projektów akwizycyjnych średniej wielkości, ale nie wykluczamy również większych inwestycji
▪ Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Wyniki - segment deweloperski i usługowy.jpg

Wyniki - segment deweloperski i usługowy.jpg

Wyniki - segment budowlany.jpg

Wyniki - segment budowlany.jpg