Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Wyniki Grupy Budimex po III kwartałach 2020 roku

Wyniki finansowe

Wyniki Grupy Budimex po III kwartałach 2020 roku

28.10.2020

Budimex wypracował po III kwartałach 2020 roku wyższą sprzedaż i lepszą rentowność. Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

Sytuacja rynkowa:
▪ Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po trzech kwartałach 2020 roku o 1% osiągając poziom 73,7 mld złotych
▪ Obserwujemy istotny spadek zamówień po stronie inwestorów prywatnych i samorządowych, który wpływa na obniżanie cen ofertowych przez firmy budowlane kosztem rentowności kontraktów
▪ Pandemia koronawirusa w ograniczonym stopniu wpłynęła na wyniki Grupy Budimex. Pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych


Wyniki Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła poziom 6,17 mld złotych i była wyższa rok do roku o 15% odnotowując wzrosty w każdym z segmentów
▪ Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 5,7% w porównaniu do 4,0% w okresie trzech kwartałów 2019 roku
▪ Rentowność zysku brutto w części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności Grupy w tym obszarze
▪ W segmencie deweloperskim w ostatnich miesiącach notujemy znaczący wzrost liczby zawartych umów notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych. Po okresie spowolnienia w drugim kwartale 2020 roku widoczna jest odbudowa i stabilizacja miesięcznych wolumenów przedsprzedaży


Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:
▪ Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 2 145 mln złotych
▪ W okresie trzech kwartałów 2020 roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 790 mln złotych
▪ Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów, a także dodatnie przepływy operacyjne na wczesnych etapach nowo podpisanych kontraktów infrastrukturalnych

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 7% osiągając dynamikę nieco lepszą niż rynek. Rentowność zysku
brutto części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. W ostatnich kwartałach obserwujemy stabilizację rentowności portfela zamówień, z wyłączeniem kilku projektów, we wszystkich segmentach działalności▪ Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 7,0 mld złotych dzięki czemu portfel zamówień na koniec września wzrósł do 12,9 mld złotych
▪ Kontrakty pozyskane w obszarze infrastruktury to w większości (3,1 mld złotych) projekty typu „projektuj i buduj”, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac i efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych w perspektywie 2-3 lat
▪ Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:
▪ Klienci Budimex Nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2020 roku podpisali 1 087 aktów notarialnych, z czego 465 umów w 3 kwartale 2020 roku
▪ Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 553 mln złotych i były o 31% wyższe w porównaniu do 2019 roku, a zysk brutto osiągnął 121 mln złotych (wzrost o 65%)
▪ Przedsprzedaż mieszkań w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 1 199 sztuk. Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od kilku miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami
▪ Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w 5 miastach

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:
▪ Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 431 mln złotych i była o 20% wyższa* niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
▪ Zysk brutto segmentu wyniósł 51 mln złotych, a rentowność osiągnęła poziom 11,7%

 

Prognoza Budimeksu na najbliższe kwartały:

▪ Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowekontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

▪ Wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych
▪ W ostatnich miesiącach obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji. Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych, kosztorysów nawet o 20-30% i są istotnie niższe niż budżet inwestorski
▪ Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln złotych i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników Grupy co wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków
▪ Niemniej jednak, w perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i jakości portfela zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego
▪ Podjęliśmy decyzję o przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy, natomiast aktualnie opcją analizowaną w pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zbyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Pierwszych wyników analiz rynku spodziewamy się na przełomie listopada i grudnia b.r.
▪ Chcemy rozwijać działalność w segmencie usługowym, zwłaszcza w obszarze utylizacji i zagospodarowania odpadów. Analizujemy kilka projektów akwizycyjnych średniej wielkości, ale nie wykluczamy również większych inwestycji
▪ Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Wyniki - segment deweloperski i usługowy.jpg

Wyniki - segment budowlany.jpg