Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot1.jpg

Gdański wiadukt Biskupia Górka gotowy

Budimex przekaże 29 stycznia (piątek) do użytkowania drugą część wiaduktu Biskupia Górka w centrum Gdańska. Sytuacja ta spowoduje, iż ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie już w docelowym układzie, czyli po dwóch pasach w każdą ze stron. Prace nad jezdnią lewą obejmowały rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego, jak również liczne prace towarzyszące
z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej i towarzyszących branż.

Nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha oparty jest na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których podwieszone zostały pomosty (osobne dla każdej z jezdni), składające się ze stalowych rusztowań zespolonych z żelbetową płytą. W ramach projektu powstaje całkowicie nowy układ drogowy w ciągu głównej arterii Trójmiasta jaką jest ul. Trakt Św. Wojciecha.

Inwestycja objęła budowę nie tylko wyżej opisanego wiaduktu nad torami kolejowymi, ale również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride. Centrum miasta, odkryte na etapie budowy niezinwentaryzowane zabytki historyczne, różnorodność branż wymagających przebudowy, praca pod ruchem kolejowych i samochodowym nie ułatwiały zadania.

Puszczenie z końcem stycznia ruchu po nowym obiekcie znacząco przybliża nas do końcowego terminu inwestycji, który na dzień dzisiejszy planowany jest na koniec czerwca 2021. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe na wielu frontach, w tym między innymi roboty związane
z  układaniem nawierzchni drogowych, chodników, wykonywaniem zieleni, małej architektury czy też prac związanych
z budową wspomnianego parkingu.

Do zrealizowania pozostają także roboty w sąsiedztwie odkrytych w trakcie budowy zabytków, w tym XVII-wiecznych murów i tuneli warownych pod wiaduktem i obok parkingu. Odkrycie tej klasy zabytków na etapie budowy wymagało indywidualnego podejścia projektowego oraz przysporzyło wielu trudności organizacyjnych
i wykonawczych.

 

Podpisanie umowy: marzec 2018 r.

Zakończenie kontraktu: czerwiec 2021r.

Wartość kontraktu:  około 165 mln złotych brutto

Inwestor: Urząd Miasta Gdańsk

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot1.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot1.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot2.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot2.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot3.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot3.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot4.jpg

Budimex_wiadukt_Biskupia_Górka_fot4.jpg