Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Podpisanie umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości - komunikat Zarządu Budimex SA

polecane

Podpisanie umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości - komunikat Zarządu Budimex SA

W wyniku negocjacji rozpoczętych w grudniu 2020 roku, Budimex S.A. podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Uzgodniona wartość transakcji wyniesie 1 mld 513 mln złotych. Nabywcą jest CP Developer S.àr.l. - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką: Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate  s.r.o., z siedzibą w Pradze. W naszej ocenie parametry transakcji osiągnięte w toku negocjacji są korzystne dla obu stron.  

Decyzja o sprzedaży udziałów została poprzedzona kilkumiesięcznym procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. W ramach wspomnianego procesu, Budimex S.A. wspólnie z doradcą przeanalizował kilka scenariuszy rozwoju Spółki. We wrześniu ubiegłego roku podjęto decyzję o koncentracji procesu na opcji pozyskania inwestora strategicznego, a  w listopadzie wybrana grupa inwestorów przystąpiła do badania due dilligence segmentu deweloperskiego. W grudniu otrzymaliśmy pięć ofert nabycia Budimex Nieruchomości i po ich przeanalizowaniu zdecydowaliśmy się udzielić wyłączności wybranemu oferentowi, umożliwiliśmy przeprowadzenie pogłębionego badania due diligence oraz wynegocjowaliśmy satysfakcjonującą obie strony warunkową umowę sprzedaży.

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej prawo do udziałów jest uzyskanie przez Nabywcę zgody Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji. Dlatego w ciągu najbliższych kilku miesięcy pozostaniemy właścicielem Budimex Nieruchomości i zamierzamy w tym okresie nadal wspierać Zarząd Spółki w rozwoju biznesu oraz przygotowywać się na wyjście Spółki z Grupy Budimex.

Podmioty, które kontrolują spółkę nabywającą udziały w Budimex Nieruchomości są podmiotami, dysponującymi doświadczeniem biznesowym zdobytym na polskim i zagranicznym rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Budimex S.A. głęboko wierzy, że nowy inwestor strategiczny będzie skutecznie wspierał dalszy rozwój Spółki, dbając jednocześnie o dobre relacje z jej pracownikami i klientami. Mamy nadzieję, że doświadczenie kupującego umożliwi zwiększenie skali działalności Spółki oraz udaną dywersyfikację biznesową.

W ocenie Budimeksu S.A. Spółka jest dobrym aktywem, zdecydowanie wyróżniającym się na tle firm konkurencyjnych. Spółka powstała w 2005 roku na bazie działalności deweloperskiej zapoczątkowanej przez Grupę Budimex w roku 1999. Od początku swej działalności Spółka wybudowała ponad 17 500 mieszkań i lokali. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. znajduje się obecnie w gronie 5 największych firm deweloperskich w Polsce. Bank ziemi na poziomie ponad 6 500 mieszkań oraz duża liczba i różnorodność realizowanych projektów są gwarancją wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 2-3 lat. Sytuacja finansowa Spółki jest wspierana przez stabilny wzrost cen mieszkań. Aktualne wyniki przedsprzedaży mieszkań w Spółce potwierdzają dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Długoterminowe perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego są obiecujące. Potwierdza to liczba mieszkań w Polsce w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, która zdecydowanie odbiega od średniej unijnej. Pomimo wielu pozytywnych trendów na polskim rynku mieszkaniowym, Budimex S.A. zwraca uwagę na nadchodzące zmiany na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ewolucja oczekiwań klientów oraz ekspansja zagranicznych podmiotów wyspecjalizowanych w wynajmie instytucjonalnym, mogą zmienić model prowadzenia działalności w sektorze inwestycji deweloperskich. Budimex S.A. uważa, że nowy właściciel będzie w stanie skuteczniej zaadoptować się do możliwej transformacji rynku mieszkaniowego.

Jako Budimex S.A. zamierzamy kontynuować działalność budowlaną polegającą na realizacji obiektów mieszkaniowych w formule generalnego wykonawstwa. Wartość portfela na koniec 2020 r. obejmująca kontrakty mieszkaniowe wynosiła 764 mln zł (z czego wartość kontraktów realizowanych na rzecz Budimex Nieruchomości wynosiła 580 mln zł). Nasze biuro handlowe aktualnie prowadzi negocjacje z Budimex Nieruchomości dotyczące realizacji kolejnych projektów. Liczymy, że po transakcji nasza współpraca z Budimex Nieruchomości będzie nadal kontynuowana z korzyścią dla obu podmiotów.

Realizacja transakcji sprzedaży Budimex Nieruchomości wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Budimex SA. W momencie i pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej, Budimex SA rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 755 milionów złotych, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 690 milionów złotych. Powyższe wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu efektu transakcji w księgach rachunkowych oraz ostatecznym rozliczeniu kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji.

Środki ze sprzedaży segmentu deweloperskiego mogą wspierać dalszą dywersyfikacja biznesową Grupy Budimex, ale decyzja o ich finalnej alokacji należy do akcjonariuszy. Zarząd Budimeksu S.A. widzi kilka możliwości inwestycyjnych w obszarze segmentu usług. Roczna sprzedaż w tym segmencie  przekroczyła 600 milionów złotych, a aktualna rentowność operacyjna wynosi 11-12%. W planach są przejęcia co najmniej jednej mniejszej firmy z branży gospodarki odpadami w roku. W dłuższym horyzoncie czasowym Budimex S.A. planuje także dywersyfikację geograficzną w ramach segmentu budowlanego. W obszarze zainteresowań Grupy jest rynek niemiecki, czeski i słowacki. Dodatkowo analizowana jest możliwość zaangażowania  się w budowę farm wiatrowych albo fotowoltaicznych – jako wykonawca, ale także jako inwestor.

 

Doradcą Budimeksu przy transakcji byli: Santander Bank Polska S.A. wraz z Banco Santander S.A. jako doradca finansowy oraz kancelaria Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy s.k. jako doradca prawny. 

---

BUDIMEX SA  jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 52 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu WIG ESG – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.