Cezary Mączka Członek Zarządu Dyr  Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Nowa strategia CSR Budimeksu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden ze strategicznych filarów działalności Budimeksu w Polsce. Lider branży budowlanej już w roku 2021 rozpoczyna realizację nowej strategii z zakresu CSR. W latach 2021 - 2023 generalny wykonawca będzie m.in. aktywnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko i klimat, zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich prowadzonych budowach, a także rozwijać programy społeczne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi.

Strategia Budimeksu na najbliższe lata zakłada realizację 22 celów podzielonych na sześć głównych obszarów. Jednym z najważniejszych jest kwestia bezpieczeństwa - Budimex jako lider branży budowlanej chce aktywnie działać m.in. na rzecz ograniczenia wypadków na budowach. – Bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób pracujących na naszych kontraktach to dla nas absolutny priorytet. Stale wprowadzamy liczne rozwiązania w tym zakresie, dzięki czemu mimo zwiększającej się liczby prowadzonych przez nas inwestycji, liczba wypadków na naszych budowach z roku na rok jest coraz mniejsza. – komentuje Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W perspektywie najbliższych lat generalny wykonawca chce w pełni wyeliminować wypadki śmiertelne oraz obniżyć odpowiednio o 5 proc. rok do roku i 10 proc. rok do roku wskaźnik częstości oraz ciężkości wypadków wśród pracowników spółki oraz podwykonawców.

Kolejnym kluczowym obszarem działań Budimeksu jest ochrona środowiska. W ramach nowej strategii CSR spółka planuje zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całości zakupionej energii do 50 proc. w roku 2023 (37 proc. w roku 2020) oraz wdrażać i promować technologie niskoemisyjne. Co istotne, Budimex w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zmniejszył emisję CO2 w wytwórniach mas bitumicznych. Realizując swoje budowy generalny wykonawca chce również minimalizować zużycie wody odzyskując wodę odpadową tak, by w kolejnych latach procent opadów w zlewni budowy był coraz wyższy i wynosił kolejno 5 proc. w 2021 r., 7 proc. w 2022 r. oraz 10 proc. w 2023 r.

Jako lider branży budowlanej firma stawia mocny nacisk także na rozwój kadry oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć. - Obecnie kobiety stanowią 27 proc. wszystkich naszych pracowników. Zwiększył się także procent zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. W roku 2019 kobiety stanowiły w tej grupie 8 proc, a  w 2020 r. już 19 proc. – mówi Cezary Mączka. Nowa strategia CSR zakłada utrzymanie tych wzrostów poprzez m.in. zwiększanie liczby zatrudnionych kobiet na stanowiskach menedżerskich (o 3 p.p. rok do roku) oraz utrzymywanie lub zwiększanie (rok do roku) procentu kobiet awansujących w strukturach firmy. Budimex planuje również udział w coraz większej ilości pilotaży i projektów realizowanych wspólnie ze startupami oraz kontynuację prowadzonych projektów badawczych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. - Wśród naszych flagowych inicjatyw, które będziemy kontynuować w najbliższych latach znajdują się m.in.: Strefa rodzica, w ramach której tworzymy i remontujemy na dziecięcych oddziałach szpitalnych przestrzenie dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców, Hello ICE którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach, czy Budimex dla natury nastawiony na działania proekologiczne – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. - W zeszłym roku zaangażowaliśmy się także w wyjątkową akcję #DomZSerca. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy dom, który już niebawem przekażemy wielodzietnej rodzinie Pani Magdy z Wierzbicy – dodaje. Dotychczasowe działania Budimeksu z zakresu CSR objęły także walkę z pandemią. Firma przekazała na ten cel blisko 3 mln złotych.

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Cezary Mączka Członek Zarządu Dyr  Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Cezary Mączka Członek Zarządu Dyr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Budimex Strategia CSR na lata 2021 2023

Budimex Strategia CSR na lata 2021 2023

Budimex

Budimex