Andrzej Miś

Andrzej Miś Rzecznik Prasowy Budimex Nieruchomości

andrzej.mis@budimex.pl kom.: (+48) 513-154-684

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Podpisanie umowy na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

polecane

Podpisanie umowy na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

20.04.2021

We wtorek 20 kwietnia br. pomiędzy inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex S.A została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.

- Dzisiaj podpisujemy kolejną ważną umowę, która pozwoli nam na kontynuowanie prac przy drodze wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanej i  w Elblągu. Inwestycja ta jest niezwykle istotna dla przyszłości Polski - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres prac, wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

– Przekop Mierzei stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie zostanie zmodernizowany tor wodny rzeki Elbląg oraz wybudowany zostanie most obrotowy w Nowakowie – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wartość kontraktu wynosi 574 073 648,82 zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

- Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu. W obecnej chwili rola transportu morskiego, portów jako centrów przeładunkowych jest szczególnie istotna i kluczowa w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. Każdy nowy szlak żeglugowy przyczynia się do wzrostu wydajności, konkurencyjności i budowania przewagi logistycznej polskiej gospodarki – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Umowę ze strony Budimex S.A. podpisze prezes Dariusz Blocher, który stwierdził, że:

- Inwestycje hydrotechniczne, takie jak II etap budowy szlaku morskiego do portu w Elblągu, są w Polsce niezbędne. Regulacje rzek, poprawianie żeglowności szlaków wodnych i retencja wody są normalną częścią krajobrazu inwestycji w Unii Europejskiej. Budimex posiada duże doświadczenie w realizacji takich projektów budowlanych. W 2020 roku zakończyliśmy z sukcesem budowę największego zbiornika przeciwpowodziowego dla górnej Odry w Raciborzu.  Obecnie realizujemy kontrakty hydrotechniczne na Odrze, w portach morskich w Gdańsku oraz zbiornik Żelazny Most dla KGHM pod Lubinem. Wykonane prace wzmocnią nabrzeże rzeki, zapewnią dodatkową ochronę przeciwpowodziową i umożliwią cumowanie statków na rzece Elbląg. Wszystkie prace będziemy prowadzić z poszanowaniem wymagań środowiskowych i lokalnych społeczności. Osiemdziesiąt procent sąsiadów naszych budów ocenia pozytywnie współpracę z nami jako generalnym wykonawcą.

Kontrakt w liczbach:

 • przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a  w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów (główny zakres prac to umocnienie brzegów rzeki przy użyciu m. in. ścianek szczelnych oraz kotew gruntowych, jednak bez robót czerpalnych)
 • wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202.000 mb
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km (głębokość wbicia ścianki od -14 m do -21,5 m n.p.m.; łączna powierzchnia ścianek to 234.000 m2, łączny ciężar ścianek to 37.400 ton stali)
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km (głębokość ścian do -20m n.p.m.; całkowita powierzchnia ścian szczelinowej to 64.390 m2; grubość ściany 0,8 m)
 • łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km2
 • budowa mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego. Parametry nowoprojektowanego obiektu: długość 104,3 m rozpiętość przęseł 2 x 51,5m
 • prace drogowe o długości 2 km

Dla przypomnienia, całość inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską składa się z trzech części.

 • Cześć I 

Zaawansowanie wykonania aktualnie realizowanej umowy (część I) wynosi 52%. Obejmuje ona budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynków technicznych wraz z instalacjami, parkingami oraz punktem widokowym. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem. Na Zalewie Wiślanym budowana jest  wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków. Kontrakt realizuje konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

 • Część III

Trzecia część, scalająca całą inwestycje, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Ogłoszenie przetargu na tę część planowane jest w IV kwartale 2021r.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg –ponad 12 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o nasypujących parametrach:

 • 100 m długości
 • 20 m szerokości
 • 4,5 m zanurzenia,

dla jednostek jednokadłubowych oraz

 • 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Podpisanie umowy fot1

Podpisanie umowy fot7

Podpisnie umowy fot2

Podpisanie umowy fot3

Podpisanie umowy fot4

Podpisanie umowy fot5

Podpisanie umowy fot6

Podpisanie umowy fot7

Podpisanie umowy fot8

Podpisanie umowy fot9

Podpisanie umowy fot10

Podpisanie umowy fot11

Podpisanie umowy fot12

Podpisanie umowy fot13

Podpisanie umowy fot14

Podpisanie umowy fot15

Podpisanie umowy fot16

Podpisanie umowy fot17

Podpisanie umowy fot18

Podpisanie umowy fot19

Podpisanie umowy fot20

Podpisanie umowy fot21

Podpisanie umowy fot22

Podpisanie umowy fot23

Podpisanie umowy fot24

Podpisanie umowy fot25