Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Wyniki finansowe

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

20.05.2021

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 20 maja 2021 r. podjęło Uchwałę Nr 396 o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 16,70 złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych powiększony o całość kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w roku 2019 w wysokości 116.305.811,77 złotych, co daje całkowitą kwotę 426.352.636,60 złotych, przeznaczono na wypłatę dywidendy. Pozostałą część zysku w kwocie 494.818,53 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok, ustalono na dzień 1 czerwca 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 czerwca 2021 roku.

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl