Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Budimex Nieruchomości z nowymi inwestorami

Wyniki finansowe

Budimex Nieruchomości z nowymi inwestorami

Zgodnie z umową zawartą 22 lutego 2021 roku, w dniu 24 maja 2021 doszło do przeniesienia tytułu do Udziałów Budimeksu Nieruchomości na rzecz CP Developer S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Uzgodniona wartość transakcji wyniosła 1 mld 513 mln złotych. Nabywcą jest CP Developer S.àr.l. - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką: Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate  s.r.o., z siedzibą w Pradze. 

Decyzja o sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruchomości została poprzedzona kilkumiesięcznym procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. W ramach wspomnianego procesu, Budimex S.A. wspólnie z doradcą przeanalizował kilka scenariuszy rozwoju Spółki. We wrześniu 2020 roku podjęto decyzję o koncentracji procesu na opcji pozyskania inwestora strategicznego, a  w listopadzie 2020 r. wybrana grupa inwestorów przystąpiła do badania due dilligence segmentu deweloperskiego. W grudniu 2020 r. Budimex otrzymał pięć ofert nabycia Budimex Nieruchomości i po ich przeanalizowaniu zdecydował się udzielić wyłączności wybranemu oferentowi, którym są nowi inwestorzy. 

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej prawo do udziałów było uzyskanie przez Nabywcę zgody Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji, która została uzyskana. 

Informacja o zawarciu umowy sprzedaży: https://media.budimex.pl/pr/648201/podpisanie-umowy-sprzedazy-budimex-nieruchomosci-komunikat-zarzadu-budimex-sa

 

 

---

BUDIMEX SA jest spółką z  ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl