Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Budimex przebuduje 22 km drogi nr 527 między Łuktą a Olsztynem

Kontrakty

Budimex przebuduje 22 km drogi nr 527 między Łuktą a Olsztynem

01 lipca 2021 r. Budimex podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn. Kontrakt zawarto w formule buduj.

Budowa będzie prowadzona w śladzie obecnej drogi nr 527 na długości 22 kilometrów. Część drogi o długości ok. 4 kilometrów – miedzy Łuktą i Pelnikiem, będzie wyłączona z ruchu, który zostanie poprowadzony na tym odcinku objazdami.  Budimex rozpocznie prace na przełomie lipca i sierpnia tego roku.  Nowa droga powinna być gotowa w połowie 2023 roku. Wartość inwestycji wyniesie
96 mln zł brutto.

Zakres przebudowy:

- rozbudowa DW nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn od km 75+200 do 97+030 – klasa drogi G, KR4, szerokość jezdni 6,0/7,0 m;

- przebudowa lub rozbudowa dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do DW 527;

- przebudowa lub budowa chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc postojowych, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, przepustów drogowych.

- wykonanie odwodnienia drogi;

- budowa lub przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym. – w tym branża elektryczna, sanitarna, telekomunikacyjna, gazowa;

- przebudowa dwóch obiektów mostowych;

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zagospodarowanie terenów zielonych oraz roboty wykończeniowe.

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl