Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

L1000493

Wyniki finansowe, polecane

Wyniki finansowe Grupy Budimex po sześciu miesiącach 2021 r. - komentarz Artura Popko - Prezesa Zarządu Budimex

26.07.2021

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2021 roku. Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy znaczący wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 91 milionów złotych w pierwszym półroczu 2020 roku do 260 milionów złotych w pierwszym półroczu 2021 roku przy jednoczesnym wzroście  rentowności z 2,6% do 8,0% - mówi Artur Popko - Prezes Zarządu Budimex SA.

Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości. Sfinalizowana pod koniec maja transakcja zamyka proces przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego w Grupie Budimex. Ostateczna cena sprzedaży nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnych założeń, a łączny wpływ transakcji na zysk netto Grupy wyniósł 542 miliony złotych. 

GrupaBudimex

Odnotowaliśmy niewielki spadek przychodów ze sprzedaży Grupy, przy czym przychody w segmencie usługowym wzrosły o 29,9%, a  w obszarze budowlanym spadły o 10,4%.

 

W 1. półroczu 2021 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) wyniosła 45,4 miliarda złotych i była na poziomie roku ubiegłego. W segmencie budynków produkcja sprzedana zmniejszyła się o 2,8%, przy czym w obszarze budownictwa mieszkaniowego odnotowano wzrost o 3,8%, a  w części nie mieszkaniowej spadek o 6,7%. W obszarze infrastrukturalnym produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,2%. 

Budimex sektor budownictwa

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 3 029 milionów złotych (-10,4% r/r) notując przy tym znaczną poprawę rentowności.

Budimex segment budowlany

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku jest nieco niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a dynamika spadku jest poniżej wskaźnika rynkowego. Wynika to z faktu, iż kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powoduje to, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka. Ponadto obserwujemy spadek wolumenów w segmencie budownictwa ogólnego, gdzie, mając na uwadze aktualny portfel i kontrakty w poczekalni, liczymy na wzrosty w drugiej połowie roku.

Rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 4,8% i była zauważalnie wyższa niż w pierwszym półroczu 2020 roku, kiedy wyniosła 2,2%. Odczuwamy obserwowany istotny wzrost cen materiałów. Jednak dzięki mechanizmom częściowej indeksacji,
a także naszej polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów i ostrożnemu podejściu do ofertacji, na większości projektów jesteśmy w stanie utrzymać planowaną pierwotnie marżę kontraktową. Dodatkowo, ze względu na zakończenie trudnych kontraktów energetycznych, zakładamy utrzymanie dobrej rentowności portfela zamówień w perspektywie przynajmniej kilku kwartałów.

W pierwszym półroczu 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 2 923 milionów złotych, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia warte przeszło 3 miliardy złotych. To mniejszy poziom niż rok wcześniej, ale naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok – Ełk (587 milionów złotych, wybór najkorzystniejszej oferty) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice – Bożepole Wielkie (584 miliony złotych, wybór najkorzystniejszej oferty).

W ostatnich dniach zawarliśmy ważny dla segmentu kubaturowego kontrakt na Budowę Zakładu Frito Lay w Polsce o wartości 343 milionów złotych, który pozwoli na pełne wykorzystanie naszego potencjału w tym obszarze.

Na koniec czerwca 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła 12 973 milionów złotych. Ten poziom daje nam komfort operacyjny i zapewnia pełne wykorzystanie zasobów w tym roku. Po uwzględnieniu kontraktów w poczekalni, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2022 roku. Dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie
i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen.

Grupa Budimex zakończyła 1 półrocze 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,8 miliarda złotych. W czerwcu, 13 rok z rzędu wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 426 milionów złotych, co dało 16,70 zł w przeliczeniu na
jedną akcję. Planujemy wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok. Jednostkowy zysk netto Budimex SA za pierwsze półrocze wyniósł 762 miliony złotych. Zamieramy wypłacić maksymalnie połowę tej kwoty, czyli nie więcej niż 381 milionów złotych.

W 1. półroczu 2021 roku Grupa FBSerwis kontynuowała trendy wzrostowe istotnie zwiekszając przychody ze sprzedaży i zysk brutto.

Budimex - segment usługowy

Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu usługowego wyniosła 29,9%. Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach obszaru usług, wyniosły 359 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 29,8%. Jest to efekt  większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 53 miliony złotych w porównaniu do 35 milionów złotych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Patrzymy optymistycznie na potencjał wynikowy i perspektywy rozwoju Grupy FBSerwis w najbliższym czasie. Grupa systematycznie poprawia rentowność i zwiększa poziom przychodów ze sprzedaży.

Naszym celem jest, aby do 2025 roku Grupa FBSerwis osiągnęła przychody rzędu miliarda złotych m.in. dzięki akwizycjom. Aktualnie analizujemy kilka projektów, głównie tych zwiększających potencjał spółki w obszarze zagospodarowania odpadów. Możliwe, że do końca tego roku przeprowadzimy jedną z takich akwizycji.

Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 13 miliardów złotych i patrzymy z optymizmem na najbliższe kwartały. Analizując aktualny portfel, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że druga połowa roku przyniesie poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne. W obliczu istotnych wahań cen materiałów skoncentrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, która pozwoli zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i  w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych.

Kolejne kwartały powinny przynieść również intensyfikację ofertacji, szczególnie w segmencie infrastrukturalnym. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK jeszcze do końca 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi o wartości ponad 10 miliardów złotych, a  w dalszej perspektywie nakłady na budowę i modernizację szlaków kolejowych mają osiągać około 10 miliardów złotych rocznie. Grupa Budimex od kilku lat konsekwentnie buduje pozycję i kompetencje w obszarze realizacji kontraktów kolejowych. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy obecnie w gronie największych generalnych wykonawców w tym segmencie, osiągając blisko dwudziestoprocentowy udział w rynku przetargów dla PKP PLK. W ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 120 milionów złotych w nowoczesną bazę sprzętu torowego i trakcyjnego, która zapewnia nam możliwość efektywnej realizacji najbardziej wymagających kontraktów.

Wysokie saldo pozycji gotówkowej, uwzględniające środki pozyskane ze sprzedaży Budimex Nieruchomości, zachęca nas do analizy możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie mamy już doświadczenie jako generalny wykonawca. Analizujemy pierwsze takie projekty patrząc przy tym na wymagane zaangażowanie kapitałowe, rentowność, ryzyka oraz potencjalne synergie, które wniosłyby do Grupy Budimex. Konsekwentnie pracujemy nad pozyskaniem pierwszych kontraktów na rynkach ościennych, za nami pierwsze złożone oferty. Stawiamy przede wszystkim na kontrakty drogowe i kolejowe, a oferty składamy w pierwszej kolejności na Słowacji, w Czechach i Niemczech. Dążymy do realizacji inwestycji o wartości kilkaset milionów złotych rocznie, co pozwoli powiększyć i jednocześnie zdywersyfikować nasze portfolio w obszarze budowlanym.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex - segment usługowy

Budimex - segment usługowy

Budimex segment budowlany

Budimex segment budowlany

Budimex sektor budownictwa

Budimex sektor budownictwa

GrupaBudimex

GrupaBudimex

tlo v1e

tlo v1e

 DSC0142

DSC0142

L1000493

L1000493

L1000499

L1000499

L1000501

L1000501

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA