Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Zakończenie budowy i otwarcie DK 12 w Chełmie

Kontrakty

Zakończenie budowy i otwarcie DK 12 w Chełmie

W dn. 4 sierpnia 2021 odbyło się otwarcie drogi krajowej nr 12 w Chełmie. Kontrakt, którego generalnym wykonawcą jest Budimex został zrealizowany w trybie „projektuj i buduj”. Inwestycja ta ma duże znaczenie dla poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Realizowany projekt dotyczył przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Początek oraz koniec przebudowanego odcinka drogi znajduje się na połączeniach odcinka miejskiego drogi w granicach administracyjnych miasta Chełm z odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę ulic Podgórze, Rejowiecka, Al. Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodnia. Przebudowano również most na rzece Uherka oraz wiadukt nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe. Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Umowę z inwestorem – Urzędem Miasta Chełm podpisaniu w czerwcu 2017 roku. Prace budowlane rozpoczęto w 2020 roku. Budimex zakończył realizację tego zadania w lipcu 2021 na 4 miesiące przed terminem kontraktowym.

„To był od początku bardzo wymagający kontrakt. Dziękujemy mieszkańcom miasta za cierpliwość i wytrwałość. Układ drogowy biegł przez środek miasta. Budowa mocno reorganizowała życie aglomeracji i sąsiadów naszej budowy. Zrobiliśmy wszystko, żeby zakończyć prace przed terminem i wywiązaliśmy się z naszych obietnic” – mówił Artur Popko – Prezes Zarządu Budimex SA.

Wartość kontraktu wyniosła 101 mln zł netto. Projekt został dofinansowany z unijnych funduszy w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego główną ideą było zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN-T).

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Chełm (1)

Chełm (2)

Chełm (3)

Chełm (4)

Chełm (5)

Chełm (6)

Chełm (7)

Chełm (8)

Chełm (9)

Chełm (10)

Chełm (11)

DK 12

DK 12 w Chełmie (1)

DK 12 w Chełmie (2)

DK 12 w Chełmie (3)

DK 12 w Chełmie (4)

DK 12 w Chełmie (5)

DK 12 w Chełmie (6)

DK 12 w Chełmie (7)

DK 12 w Chełmie (8)

DK 12 w Chełmie (9)

DK 12 w Chełmie (10)

DK 12 w Chełmie (11)

DK 12 w Chełmie (12)

DK 12 w Chełmie (13)