Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Budimex podpisał umowę na realizacji stacji kolejowej Ełk za 0,5 mld zł

Kontrakty

Budimex podpisał umowę na realizacji stacji kolejowej Ełk za 0,5 mld zł

26 sierpnia 2021 roku Budimex SA podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za prawie 587 mln zł netto na przebudowę stacji Ełk. Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Po stacji Czechowice Dziedzice i stacji Warszawa Zachodnia – węzeł Ełk jest kolejnym realizowanym przez Budimex SA. W tym roku Budimex zakończył modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin. Oprócz tych inwestycji firma realizuje także kontrakty kolejowe w Gdyni i na liniach E30 i E59 na Śląsku i  w województwie wielkopolskim.

Mam nadzieję, że generalny wykonawca stanie jak robi to w ostatnich latach, na wysokości zadania i zgodnie z harmonogramem zrealizuję tą inwestycję. Życzę, że kiedy politycy już wykonali swoje zadania, zorganizowali finansowe, przygotowali projekty to inżynierowie wezmą sprawy w swoje ręce i żadne przeszkody nie staną w poprzek planom inwestycyjnym i że w 2023 roku będziemy mogli korzystać już z nowej stacji Ełk Osobowy – mówił podczas podpisania umowy Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury.

Stacja Ełk jest sercem tego odcinka. Prace rozpoczną w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Mam nadzieję, że firma Budimex podoła temu co realizuje na wielu budowach w kraju – mówił podczas podpisania umowy Ireneusz Merchel – Prezes PKP PLK.

Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i zakończeniu prac nad projektem fazowania robót. Harmonogram prac przewiduje, że stanie się to za ok. 3 miesiące. W tej chwili generalny wykonawcy przygotowuje plac budowy i rozpoczyna zamawianie materiałów.

Zakresem inwestycji objęte jest:

- przebudowa torów kolejowych o łącznej długości 38 km wraz z podtorzem i odwodnieniem oraz urządzeniami Sterowania Rychem Kolejowym na stacji Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy

- zabudowa 118  rozjazdów

- budowa 5 peronów (w tym 2 opcji); łącznie 2600mb krawędzi (400mb w opcji) dostosowanych

do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z pełną infrastrukturą

- przebudowa sieci trakcyjnej oraz sieci i linii z urządzeniami elektroenergetyki kolejowej,

- budowa budynku nastawni dysponującej na stacji Ełk z nowymi urządzeniami

- przebudujemy infrastrukturę sanitarną, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechniczne.

W zakresie obiektów inżynieryjnych przewidziana jest budowa:

- pięciu wiaduktów kolejowo-drogowych

- jednego mostu kolejowego nad rzeką EŁK, oraz przejście podziemne pod torami całego układu torowego stacji Ełk

Krótka charakterystyka przedmiotowych obiektów inżynieryjnych:

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja czterech linii kolejowych tj. LK38, LK41, LK219, LK 223 w obrębie stacji Ełk, stacji Ełk Towarowy oraz Przystanku Osobowego Ełk Szyba Wschód.

Do głównych celów przedsięwzięcia pn. „Prace na stacji Ełk” należą:

-  skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk,

-  poprawa przepustowości linii,

-  zwiększenie dostępności transportu kolejowego,

- usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,

-  poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

-  racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury,

-  zapewnienie interoperacyjności kolei,

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

Ełk posiada największą stację węzłową na Mazurach, w której krzyżują się linie do Białegostoku (przedłużona do Brześcia, zelektryfikowana w 1990), Korsz i dalej do Bartoszyc, Gołdapi, Olsztyna i Czerwonki. Z Ełku kursują bezpośrednie pociągi m.in. do Olsztyna, Białegostoku, Torunia, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Gdyni, Warszawy i Łodzi. 

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Podpisanie umowy Ełk1

Ełk2