Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Budimex wybuduje nowy most kolejowy w Szczecinie

Kontrakty, Inwestycje, polecane

Budimex wybuduje nowy most kolejowy w Szczecinie

Trzynastego września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimex SA a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Regalica w Szczecinie. Nowy most zapewni większą swobodę żeglugi śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273. Wartość prac wynosi 282 mln złotych netto. Budimex ma na zrealizowanie prac 25 miesięcy. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”. Finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Umowa została podpisana na statku w bezpośrednim sąsiedztwie starego mostu. To bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy, łącząca zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służący żegludze śródlądowej – mówił podczas podpisywania umowy Artur Popko – Prezes Budimex SA.  Bardzo dziękujemy za wybór naszej oferty. Kontrakt, tak jak większość realizowanych przez nas budów będzie prowadzona tak, aby wykonać ją w terminie kontraktowym – mówił Prezes Budimeksu.

Cel inwestycji to dostosowanie istniejącego mostu kolejowego do minimalnego prześwitu, zapewniającego skuteczność akcji lodołamania. Most w istniejącym stanie nie spełnia wymogów, utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje akcję lodołamania. Zakres opracowania obejmuje częściową rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu linii kolejowej projekt budowy nowego mostu. Nowy obiwekt zostanie zbudowany w sąsiedztwie obecnego. Planowana konstrukcja będzie wyniesiona na około 6,2 m nad poziom tzw. wielkiej wody żeglownej. Ze starego obiektu zostanie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło.

Most nad rz. Regalica: most kolejowy trójprzęsłowy o konstrukcji stalowej długości 273 m. Ciężar konstrukcji ok 4.000 ton. Na moście zostaną zabudowane dwa tory kolejowe. Konstrukcja mostu zostanie wykonana w technologii nasuwu. Branża torowa: łączna ilość nowych torów do zabudowy ok 12 km (tory stacyjne i szlakowe). Wszystkie zabudowane tory mają być zelektryfikowane (trakcja), wykonany ma być system sterowania ruchem kolejowym. Ponadto rozjazdy (24 szt.), wykonany ma być peron na stacji Szczecin Podjuchy (wraz z zadaszeniem). Wykonany ma być również nowy budynek nastawni.

Branża mostowa (roboty inżynierskie): 1. wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną: wiadukt jednoprzęsłowy o konstrukcji ramowej żelbetowej dł. 22,8 m. Nowe przejście podziemne pod torowiskiem na stacji Szczecin Podjuchy.

Wzmocnienia gruntu: na potrzeby posadowienia korpusu i nawierzchni kolejowej wykonane zostaną roboty związane ze wzmocnieniem istniejącego gruntu: wymiana gruntu w ilości ok 75.000 m3, wykonanie zostaną wzmocnienia nasypów i gruntów.

W ramach robót branżowych usunięte zostaną kolizje podziemnie i naziemne z istniejącymi sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi. Usunięte/przebudowane zostaną kolizje wodociągowe i gazowe. Wykonana zostanie nawa kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie ul. Szklana oraz drogi wewnętrzne i dojazdowe na dł. ok 1 km

Budimex specjalizuje się jako generalny wykonawca m.in. w realizacji konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych. W 2020 roku największy polski generalny wykonawca budowlany ukończył zbiornik przeciwpowodziowy dla rzeki Odry – największy taki obiekt w Polsce. Teraz ten sam wykonawca buduje m.in. nowe wały przeciwpowodziowe na trzech odcinkach Odry. W 2017 roku Budimex zrealizował także największy mostu typu extradosed pod Ostródą o długości 677 metrów.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Regalica (2)

Regalica (1)

Regalica - stary most

Regalica (4)

Regalica (3)