Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Odbiór eksploatacyjny nowego gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Inwestycje

Odbiór eksploatacyjny nowego gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Na dwa miesiące przed terminem umownym,  po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzono Odbiór Eksploatacyjny gazociągu relacji Strachocina – Granica RP, który kończy etap konstrukcji tego odcinka gazociągu i  umożliwia Inwestorowi, którym jest GAZ-SYSTEM SA. rozpoczęcie przygotowania obiektu do eksploatacji.

Firma Budimex w konsorcjum z firmą Mostostal Kraków zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia. Gazociąg ten jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska – Słowacja.

W sierpniu br. gazociąg relacji Strachocina – Granica Państwa został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po stronie słowackiej. Prace spawalnicze zostały przeprowadzone przez Budimex na granicy państw Polski i Słowacji. Miesiąc przed terminem umownym – czyli w dniu 22 września odbył się odbiór techniczny obiektu. Następnie, w terminie od 11 do 14 października Budimex wykonywał nagazowanie gazociągu.

Średnica gazociągu wynosi 1000 mm, jego długość jest równa 61 km,  natomiast  ciśnienie robocze 8,4MPa. W trakcie realizacji zostały wykorzystane technologie bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) czy mikrotuneling. W ramach tego zadania Budimex wykorzystał 27 tysięcy ton stali, wykonał 390 km mikropali wzmacniających teren, przez który przechodzi gazociąg oraz przemieścił 6 300 m3 gruntu. Wartość kontraktu wyniosła natomiast 521,48 mln zł netto.

Celem tej inwestycji była budowa nowego gazociągu, łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Realizowany przez Budimex gazociąg relacji Strachocina – Granica RP jest już gotowy do eksploatacji przez Inwestora. Skalę inwestycji podkreśla fakt, że pracowało przy niej ponad 100 podwykonawców i około 1000 pracowników  – mówi Piotr Świecki, Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimex SA.

Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze takie prace jak:: zabezpieczenie cieków wodnych, wykonanie dróg leśnych, wykonanie drenaży i narzutów kamiennych oraz rekultywacja terenu.

Pod względem technicznym wybudowany gazociąg jest gotowy do przesyłania gazu. Do zakończenia inwestycji niezbędne jest jeszcze wykonanie rekultywacji terenu i przekazanie właścicielom ich działek. Odbiór końcowy nastąpi po przeprowadzeniu wspólnych testów ze stroną słowacką, potwierdzających poprawność funkcjonowania całego interkonektora.

Była to budowa realizowana w najtrudniejszych warunkach zarówno ze względu na ukształtowanie terenu, odizolowanie od infrastruktury jak i na warunki pogodowe panujące od jesieni do wiosny – dodaje Piotr Świecki.

Trasa gazociągu przebiega przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza w województwie podkarpackim. Budowa gazociągu między Polską a Słowacją, trwająca od lipca 2019 roku, stanowi ważny element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu z uwagi na jej strategiczne znaczenie  – połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Słowacji. Budimex realizuje od 2020 roku także inny kluczowy odcinek nowego gazociągu: 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

strachocina2

Gazociąg Strachocina1

strachocina

Budowa gazociągu Strachocina - Słowacja dla Gaz System