Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Umowa na rozbudowę dojazdu do A1 podpisana

Kontrakty

Umowa na rozbudowę dojazdu do A1 podpisana

21.12.2021

Informacja prasowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z dn. 20.12.2021:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał dzisiaj umowę z wykonawcą na budowę drogi wojewódzkiej nr 714, w śladzie obecnej drogi powiatowej nr 1164E. To odcinek łączący węzeł Łódź Górna na autostradzie A1 i planowany do realizacji przez Miasto Łódź trzeci etap Trasy Górna.

W ramach zadania rozbudowane zostanie 2,3 km drogi (w śladzie obecnej powiatówki) od węzła na A1 do planowanego ronda na granicy Łodzi i gminy Brójce (ulica św. Rafała Kalinowskiego). Wykonawcą robót będzie firma Budimex, a ich koszt to ponad 27 mln zł.

Zakres obejmuje m.in.:

 • rozbudowę dróg gminnych Nr: 106204E, 106205E, 106206E, 106207Ei 106208E;
 • rozbudowę skrzyżowań;
 • rozbiórkę i budowę zjazdów;
 • budowę ścieżki rowerowej oraz chodników;
 • budowę zatok autobusowych;
 • budowę tymczasowych dróg objazdowych;
 • budowę tymczasowego przepustu;
 • budowę przejść dla płazów;
 • rozbiórkę i budowę mostu na rzece Ner
 • umocnienie koryta rzecznego rzeki Ner;
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z rowami otwartymi i zamkniętymi oraz wlotami do rzeki Ner i drenażu;
 • budowę oświetlenia drogowego.

Planowane zakończenie robót to 30 czerwca 2023 r, a inwestycja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. O potencjalnych utrudnieniach będziemy wcześniej informować.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

mapka

4

3

1