S61 (11)

Kontrakty, Inwestycje, polecane

Budimex zakończył kolejny odcinek Via Baltici

Budimex wspólnie z inwestorem – Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwem Infrastruktury otworzył oficjalnie 3 stycznia 2022 roku odcinek S61 Wysokie - Raczki. Dwudziestokilometrowy odcinek nowej trasy ekspresowej jest pierwszym oddanym fragmentem trasy Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim

Budowa rozpoczęła się w październiku 2019 roku. W ramach inwestycji zrealizowano 20,17 km drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej i dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 115 kN/oś (11,5 tony na oś), węzeł „Wysokie" typu WB (bezkolizyjny) wraz z 2 rondami, a także 31 dróg dojazdowych o łącznej długości 32,36 km (o nawierzchni kruszywowej lub bitumicznej), 25 obiektów inżynierskich – mosty, wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt oraz przepusty ekologiczne. W zakres zadania wchodziła również przebudowa 7 dróg krzyżujących się z trasą główną, o długości 6,22 km.

Przy realizacji zużyto 150 tys. m3 betonu i 2 tys.  ton stali zbrojeniowej. Zrealizowano około 3 mln m3 robót ziemnych. Wartość zrealizowanych robót wynosi 575 mln złotych (brutto).

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury: Ta droga przyczyni się do rozwoju dwóch regionów: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Odcinek S61 został oddany do ruchu na cztery miesiące przed terminem. Otwierany fragment S61 pokazuje, że posiadamy już nowoczesne drogi często lepsze od tych na zachodzie. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom inwestora, inżyniera kontraktu, generalnego wykonawcy, którzy zostawili na tej drodze cześć swojego życia.

Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex: Kończymy budowę na 4 miesiące przed terminem końcowym. Budimex realizuje 40% długości tras Via Baltica. Nowo powstała droga została wykonana w nawierzchni betonu cementowego. Dla wykonawcy jest to inwestycja trudniejsza w realizacji. Prace przypadły także na okres pandemii. Mimo tych trudności pokazujemy, że można przy dobrej współpracy z inwestorem, administracją i lokalnymi społecznościami zrealizować prace budowlane w terminie.

Budimex zrealizował także inne odcinki trasy S61 w województwie podlaskim: Stawiski – Obwodnica Szczuczyna w 2021 roku i obwodnicę Suwałk w 2019 roku.  Budimex realizuje także budowę odcinka S61 Suwałki – Budzisko. Planowane zakończenie budowy tej części Via Baltica jest na jesień 2022 roku.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

S61 (7)

S61 (7)

S61 (5)

S61 (5)

S61 (1)

S61 (1)

S61 (10)

S61 (10)

S61 (11)

S61 (11)