Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Podpisanie umowy CIRF 3

Kontrakty, Inwestycje

Podpisanie umowy na rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów

  • Inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana jako budowa nowego budynku CIRF w formule Projektuj i Buduj
  • Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 5 510,00 m2.
  • Wartość kontraktu wynosi ponad 228,7 mln zł netto wraz z opcjami

4 sierpnia 2022 r. Budimex podpisał umowę z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów na rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. Inwestycja służyć ma zabezpieczeniu możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług biznesowych wspartych narzędziami informatycznymi oraz dalszej centralizacji i konsolidacji systemów resortowych.

Na zlecenie zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów, w ramach inwestycji Budimex jako Generalny Wykonawca zrealizuje wraz z dokumentacją projektową, budowę budynku technicznego–serwerowni składającego się z części technicznej 1-kondygnacyjnej (w skład której wchodzą: pomieszczenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania serwerowni i pomieszczenia pomocnicze) oraz części administracyjno–biurowej 2-kondygnacyjnej wraz z wyposażeniem. Kontrakt obejmuje również połączenie istniejącego budynku technicznego z nowym budynkiem technicznym, a także wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu, związanych z budową nowej serwerowni, jak i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 5 510,00 m2, natomiast kubatura: 37 107,00 m3. Nowa inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana jako budowa nowego budynku CIRF, umieszczonego na południowy wschód względem istniejącego obiektu.

Na terenie inwestycji zaplanowano również parking na ok. 36 miejsc postojowych wraz z budową stacji ładowania dla samochodów hybrydowych, elektrycznych, rowerów i motorowerów elektrycznych. Wykonana zostanie także naziemna instalacja modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 150,00 kW.

Termin zakończenia robót obejmuje 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Serwerownia, jako rozbudowa przestrzeni IT, zapewnić ma zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury informatycznej Resortu Finansów oraz służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb w obszarze postępującej informatyzacji usług i procesów.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Podpisanie umowy CIRF 1

Podpisanie umowy CIRF 1

Podpisanie umowy CIRF 2

Podpisanie umowy CIRF 2

Podpisanie umowy CIRF 3

Podpisanie umowy CIRF 3

Podpisanie umowy CIRF 4

Podpisanie umowy CIRF 4