Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Obwodnica Smolajn zrealizowana przed terminem

Kontrakty, Inwestycje, polecane

Obwodnica Smolajn zrealizowana przed terminem

22.08.2022

19 sierpnia 2022 roku, na dwa miesiące przed terminem kontraktowym, Budimex oddał do użytku obwodnicę Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Umowa na to zadanie z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana 17 grudnia 2020 roku, a prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. To pierwsza ukończona obwodnica w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. Wartość kontraktu na fragment drogi o łącznej długości 1,76 km wynosiła 26 mln zł, a koszt inwestycji po waloryzacji to ponad 30 mln zł. - Dzięki nowej infrastrukturze znacznie poprawi się bezpieczeństwo, komfort oraz płynność jazdy. Ponadto długość przejazdu ulegnie skróceniu – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex. - Budimex realizuje jeszcze 5 kolejnych inwestycji w ramach Programu 100 obwodnic – dodaje Cezary Łysenko

Zadanie obejmowało:

- 1,75 km drogi krajowej DK51 wraz z rondem, klasy GP;

- 0,16 km drogi powiatowej klasy Z;

- 0,72 km dróg dojazdowych;

- ciąg pieszo-rowerowy;

- 378 mb przepustów drogowych;

- przebudowę 3 kolizji energetycznych nn i Sn;

- przebudowę 2 kolizji wodociągowych;

- przebudowę linii telekomunikacyjnej;

wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej tj. oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych i kanalizacji deszczowej.

- Pomimo trudnych warunków gruntowo-wodnych i rosnących cen kluczowych materiałów budowlanych utrzymaliśmy wysokie tempo prac i mogliśmy wykonać inwestycję przed czasem – mówi Cezary Łysenko. - W tym osiągnięciu pomogła nam także bardzo dobra współpraca z inwestorem, czyli olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dodaje Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja zadania obejmowała także wykonanie urządzeń ochrony środowiska i nasadzenia ponad 1000 drzew i krzewów.

Budimex posiada duże doświadczenie w budowie inwestycji infrastrukturalnych. Aktualnie generalny wykonawca realizuje m.in. jeszcze 5 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Obwodnica Smolajn

Obwodnica Smolajn 1

Obwodnica Smolajn 2

Obwodnica Smolajn 3

Obwodnica Smolajn 4