2281793

Kontrakty, Inwestycje, polecane

Obwodnica Smolajn zrealizowana przed terminem

22.08.2022

19 sierpnia 2022 roku, na dwa miesiące przed terminem kontraktowym, Budimex oddał do użytku obwodnicę Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Umowa na to zadanie z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana 17 grudnia 2020 roku, a prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. To pierwsza ukończona obwodnica w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. Wartość kontraktu na fragment drogi o łącznej długości 1,76 km wynosiła 26 mln zł, a koszt inwestycji po waloryzacji to ponad 30 mln zł. - Dzięki nowej infrastrukturze znacznie poprawi się bezpieczeństwo, komfort oraz płynność jazdy. Ponadto długość przejazdu ulegnie skróceniu – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex. - Budimex realizuje jeszcze 5 kolejnych inwestycji w ramach Programu 100 obwodnic – dodaje Cezary Łysenko

Zadanie obejmowało:

- 1,75 km drogi krajowej DK51 wraz z rondem, klasy GP;

- 0,16 km drogi powiatowej klasy Z;

- 0,72 km dróg dojazdowych;

- ciąg pieszo-rowerowy;

- 378 mb przepustów drogowych;

- przebudowę 3 kolizji energetycznych nn i Sn;

- przebudowę 2 kolizji wodociągowych;

- przebudowę linii telekomunikacyjnej;

wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej tj. oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych i kanalizacji deszczowej.

- Pomimo trudnych warunków gruntowo-wodnych i rosnących cen kluczowych materiałów budowlanych utrzymaliśmy wysokie tempo prac i mogliśmy wykonać inwestycję przed czasem – mówi Cezary Łysenko. - W tym osiągnięciu pomogła nam także bardzo dobra współpraca z inwestorem, czyli olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dodaje Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja zadania obejmowała także wykonanie urządzeń ochrony środowiska i nasadzenia ponad 1000 drzew i krzewów.

Budimex posiada duże doświadczenie w budowie inwestycji infrastrukturalnych. Aktualnie generalny wykonawca realizuje m.in. jeszcze 5 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Obwodnica Smolajn

Obwodnica Smolajn

Obwodnica Smolajn 1

Obwodnica Smolajn 1

Obwodnica Smolajn 2

Obwodnica Smolajn 2

Obwodnica Smolajn 3

Obwodnica Smolajn 3

Obwodnica Smolajn 4

Obwodnica Smolajn 4