Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Tunele, kolej, tramwaj i rzeka - oddanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Kontrakty, polecane

Tunele, kolej, tramwaj i rzeka - oddanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej, jednej z najważniejszych inwestycji miasta Krakowa w ostatnich latach. W ramach kontraktu o wartości około 680 mln zł, największy polski generalny wykonawca oddał do użytku 3,5-kilmetrową trasę. Prace budowalne rozpoczęły się w lipcu 2018 i trwały do czerwca 2022 roku.

Umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka SA konsorcjum w składzie Budimex i Ferrovial Construction podpisało 17 marca 2017 roku. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączy osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską. Inwestor zawarł umowy na finansowanie projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej nową linię tramwajową. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

Budowa Trasy Łagiewnickiej wymagała kompleksowej przebudowy silnie zurbanizowanego terenu w rejonie ul. Zakopiańskiej. W tym miejscu trasa przecina jedną z głównych arterii wylotowych do Krakowa oraz linię kolejową nr 94. Na obu drogach konieczne było stałe utrzymanie ruchu. Dodatkowo przez ten obszar przepływa także rzeka Wilga. - Roboty prowadzone były wieloetapowo. W pierwszej kolejności wykonywano odcinkowo obiekty niezbędne do przełożenia biegu rzeki do nowego, zmienionego koryta. Wymagało to również budowy tymczasowego toru kolejowego wraz z przeprawą przez rzekę dla pociągów. Po „przełożeniu rzeki” możliwa była kontynuacja prac przy odcinkach tuneli drogowych i tramwajowych będących wcześniej w kolizji, a następnie odtworzenie na ich stropie linii kolejowej w docelowym przebiegu – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Prace przy budowie były przerywane przez silne opady deszczu i wylania rzeki Wilgi. - Największe z nich miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Wilga wystąpiła z koryta i zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej, gdy obwałowania rzeki nie były jeszcze ukończone. Po wznowieniu prac udało nam się podwyższyć wał rzeki i wykonać dodatkowe zabezpieczenia, co zminimalizowało ryzyko zalania trasy – dodaje Cezary Łysenko.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstała też nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje będą przejeżdżać w tunelu. Nowa infrastruktura tramwajowa usprawni system miejskiej komunikacji zbiorowej i poprawi warunki życia mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

- Uważam, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych inżyniersko kontraktów realizowanych przez Budimex. Inwestycja wymagała współdziałania specjalistów wielu branż z zakresu budownictwa. W szczytowym momencie realizacji, na placu budowy działało jednocześnie ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych. Koordynacja takiego zespołu była dużym wyzwaniem - podsumowuje Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Nowy trakt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa i usprawni międzydzielnicowy ruch drogowy, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza.

Podstawowe informacje techniczne:

  • Zużycie stali zbrojeniowej: ok 20 990 000 kg
  • Zużycie betonu: ok 207 500 m3
  • Ilość wykonanych ścian szczelinowych: ok. 60 000 m2
  • Ilość wykonanych wykopów: ok. 1340 000 m3
  • Ilość wykonanych nasypów i zasypek: ok. 570 000 m3.

 

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Trasa Łagiewnicka - Budimex (2)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (3)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (4)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (5)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (6)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (7)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (8)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (9)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (10)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (11)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (12)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (13)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (14)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (15)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (16)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (17)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (1)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (18)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (19)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (20)

Trasa Łagiewnicka - Budimex (21)