Martyna Wróbel

Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Siedem Oskarów budowlanych za 2021 rok dla Budimeksu

Nagrody i wyróżnienia

Siedem Oskarów budowlanych za 2021 rok dla Budimeksu

Inwestycje, których generalnym wykonawcą był Budimex, zdobyły aż 7 nagród w konkursie „Budowa Roku 2021”, potocznie nazywanych Oskarami budowlanymi. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa nagrodził najlepsze pod względem inżynierskim budowy w Polsce zakończone w 2021 roku.

Nagrodzone zostały inwestycje zrealizowane przez Budimex takie jak:

  • Centrum Badawczo Rozwojowe PKN Orlen w Płocku
  • Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
  • „ZASPA VVITA” w Gdańsku
  • Osiedle Wiślany Mokotów V etap
  • Budowa etapu B „OLYMPIC” w ramach osiedla mieszkaniowego „Mińska 69” w Warszawie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny NIEMENA z halą garażową wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Poznaniu
  • Inwestycja Fredry 6 w Krakowie – Etap II (Konsorcjum firm: Budimex SA, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”)

Centrum Badawczo Rozwojowe PKN Orlen, które otrzymało nagrodę I stopnia to zaawansowana konstrukcyjnie oraz technologicznie inwestycja, składająca się z ośmiu obiektów. Dowodem skali zrealizowanego przedsięwzięcia są ogromne nakłady materiałowe, wykorzystane do budowy obiektu – do jego wykonania użyto 750 ton stali – to 3 razy więcej niż wynosi całkowita waga Statui Wolności. Kompleks budynków biurowo-przemysłowych łączący w sobie funkcję badawczą i magazynową obejmuje m.in. budynek techniczny z laboratorium, zaplecze badawczo–testowe z halą odwzorowań i pilotaży o powierzchni blisko 2000 m² oraz budynki magazynu prób i surowców. W ramach inwestycji powstał także magazyn zewnętrzny z instalacją do przygotowywania mieszanek paliwowych, a także budynek biurowy, stanowiący zaplecze administracyjne całego kompleksu oraz cała niezbędna infrastruktura techniczna. Prace budowlane realizowane przez Budimex obejmowały także realizację infrastruktury towarzyszącej budynkom: dróg wewnętrznych, parkingów oraz placów manewrowych. CBiR znajduje się na terenie o powierzchni 43 000 m2.

Muzeum Pamięci Sybiru to szczególna inwestycja, której misją jest dokumentowanie i upamiętnianie losów obywateli polskich wywiezionych na Syberię przede wszystkim podczas II wojny światowej, ale także w czasach przed nią i po jej zakończeniu. W zakresie prac zrealizowanych przez Budimex znajdowała się przebudowa na potrzeby ekspozycji istniejącego powojskowego magazynu przy ul. Węglowej oraz budowa nowej części obiektu na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego. W celu realizacji założeń programowych został zaadaptowany budynek magazynowy nr 5, w którym umieszczono ekspozycję główną oraz część dobudowaną z przeznaczeniem na funkcje towarzyszące. Uwzględniono również ekspozycję plenerową dotyczącą rekonstrukcji budynków, wagonów, jak również elementów uzbrojenia Wojska Polskiego. Nowa część muzealnego obiektu została tak ukształtowana, aby nie naruszać posadowienia istniejącego magazynu. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 3705,00 m2, powierzchnia użytkowa 5700,00 m2, a kubatura budynku 28 388,00 m3.

Nagrody odebrali przedstawiciele Budimex SA w składzie: Jakub Nagraba - Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego, Marek Kułak - Dyrektor Kontraktu budowy Muzeum Pamięci Sybiru oraz Artur Adamus - Dyrektor Kontraktu Centrum Badawczo Rozwojowego PKN Orlen w Płocku.

Tytuł Budowy Roku zdobywa 45 najlepszych budów w całej Polsce. Specjalne jury, po wizycie technicznej na budowie ocenia jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego oraz wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budowa Roku (2)

Budowa Roku (1)

Muzeum Sybiru (1)

Muzeum Sybiru (2)

Muzeum Sybiru (3)

Muzeum Sybiru (4)

Muzeum Sybiru (5)

Muzeum Sybiru (6)

CBiROrlen (6)

CBiROrlen (5)

CBiROrlen (7)

CBiROrlen (14)

CBiROrlen (16)

CBiROrlen (4)

CBiROrlen (1)

CBiROrlen (2)

CBiROrlen (3)