Zamość (1)

Kontrakty, Inwestycje, polecane

S17 Zamość Wschód- Zamość Południe. Budimex podpisał umowę z GDDKiA na projektowanie i realizację

Czternastego października została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe o długości ok. 12,4 km. Umowę podpisywał Artur Popko – Prezes Budimex i Mirosław Czech – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie w obecności Wicepremiera Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Dyrektora GDDKiA – Tomasza Żuchowskiego.

Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie projektu i budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 36 miesięcy od daty podpisania umowy bez okresów zimowych - mówił podczas podpisania - Artur Popko Prezes Budimex SA.

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów. Ważną częścią inwestycji będą aspekty środowiskowe: przejścia dla zwierząt , ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne przepusty dla płazów i nasadzenia drzew i krzewów – dodawał Artur Popko.  

 

Inwestycja w liczbach:

Klasa drogi: S

Liczba jezdni i pasów ruchu: 2x2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

Szerokość poboczy: 0,75-4,0 m

Obciążenie: 115 kN/oś

Wartość umowy: 358 239 357,00 zł netto

Termin gwarancji: do 10 lat

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16.12. do 15.03; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16.12. do 15.03).

Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km. 

Budimex realizuje średnio co 4 kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych polski generalny wykonawca budowlany kończy przed wymaganym terminem kontraktowym.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

AAAA0233

AAAA0233

Zamość (4)

Zamość (4)

Zamość (3)

Zamość (3)

Zamość (1)

Zamość (1)

Zamość (2)

Zamość (2)