Budimex Zachodnia-1

Kontrakty, Inwestycje

Jednoprzęsłowy wiadukt z dwoma torami i rozjazdem – pierwszy taki obiekt w Polsce

W ramach kontraktu dot. przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, Budimex zrealizował wiadukt kolejowy, usytuowany w km 4+787 linii ‎kolejowej nr 1. Jednoprzęsłowy obiekt o długości 118,5 m oraz wysokości 16,5 m waży 1700 ton i został zbudowany jako jeden element w technologii nasuwania podłużnego. Wiadukt jest inwestycją unikatową na skalę krajową – powstał jako pojedyncza konstrukcja nośna pod dwa tory kolejowe wraz z rozjazdem. To rozwiązanie nie było wcześniej wykorzystywane w ‎ramach tego typu kontraktów. Producentem konstrukcji jest Mostostal Kraków.

Prace przy budowie nowego wiaduktu rozpoczęły się w maju  tego roku, a już na jesieni pasażerowie przyjeżdżający do Warszawy Zachodniej od strony Włoch oraz Al. Jerozolimskich mogli obserwować jak konstrukcja stalowa wiaduktu jest nasuwana.

Wielkość tego obiektu można porównać do pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Jego masa wynosi tyle, ile pociąg towarowy z 25 wagonami załadowanymi węglem. Z kolei powierzchnia obiektu sięga rozmiarowi 13 boisk do siatkówki.

Obiekt został nasunięty w swoje docelowe miejsce tak, by przed końcem października spod obiektu wyburzyć stary żelbetowy wiadukt. Konstrukcja stalowa została oparta na żelbetowych podporach, dla których wykonano ponad 20 tys. m3 wykopu oraz posadowiono na ponad 450 szt. prefabrykowanych wbijanych palach o łącznej długości ponad 4 km.

Konstrukcja stalowa nowego wiaduktu została dostarczona w elementach oraz scalona już na terenie budowy za podporą północną. Producent konstrukcji Mostostal Kraków wykonał i dostarczył ją zgodnie z terminem. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję kratową z jazdą dołem, w której pas górny i dolny są o przekroju skrzynkowym, zaś krzyżulce i stężenia wykonano o przekrojach skrzynkowych oraz dwuteowych. ‎Pomost użytkowy obiektu stanowi płyta ortotropowa. Płyta tego typu zapewnia większą wytrzymałość i może przenosić większe obciążenia.

- Na uwagę zasługuje fakt, iż konstrukcja stalowa waży 1700 ton. Proces jej ‎nasuwania trwał łącznie pięć dni i podzielony był na dwa etapy. Ze względów technologicznych pomiędzy dwoma etapami nasuwania potrzebne było około dwóch miesięcy na ukończenie scalania konstrukcji stalowej. Została ona nasunięta nad ‎istniejącym obiektem żelbetowym i trzema czynnymi liniami kolejowymi. Co ciekawe do nasunięcia konstrukcji posłużyła nam konstrukcja starego obiektu, która w tym celu została przez nas odpowiednio przygotowana - mówi Jakub Konkiewicz, Dyrektor Kontraktu Warszawa Zachodnia w Budimeksie.

Głównymi założeniami przy projektowaniu i realizacji wiaduktu były:

  • zapewnienie utrzymania ‎fazowania/etapowania budowy zgodnie z projektem budowlanym,
  • ograniczenie/redukcja dokonywania czasowych korekt w fazowaniu ‎robót ‎prowadzonych pod wiaduktem z uwagi na możliwość ‎realizacji robót niezależnie,
  • minimalizowanie utrudnień w ‎bieżącym ruchu pociągów ‎prowadzonym w sposób ciągły w tym szczególnie pod obiektem.

Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości ponad 1,9 mld zł. Jednocześnie jest to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Realizowana jest w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. 

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex Zachodnia-1

Budimex Zachodnia-1

Budimex Zachodnia-2

Budimex Zachodnia-2

Budimex Zachodnia-3

Budimex Zachodnia-3

Budimex Zachodnia-4

Budimex Zachodnia-4

Budimex Zachodnia-5

Budimex Zachodnia-5

Budimex Zachodnia-6

Budimex Zachodnia-6

Budimex Zachodnia-7

Budimex Zachodnia-7

DJI 0698

DJI 0698

DJI 0699

DJI 0699