Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 1

Kontrakty, Inwestycje, polecane

Budimex zakończył przebudowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej

09.01.2023

Największy polski generalny wykonawca zakończył kluczową fazę przebudowy i rozbudowy Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Remont obejmuje w sumie trzy skrzydła – B, C i D, oraz dziedziniec i drogę pożarową. Jednocześnie Budimex zgłosił tę realizację do konkursu Budowa Roku 2022. Plebiscyt jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Inwestycja realizowana przez Budimex obejmowała przebudowę dwóch skrzydeł Politechniki Warszawskiej – B, C, oraz dziedziniec i drogę pożarową. Aktualnie trwają prace w budynku D. Dotychczasowy remont był realizowany pod okiem konserwatora zabytków. Wartość kontraktu wynosi 69,1 mln zł netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków Politechniki Warszawskiej oraz Ministerstwa Edukacji.

Skrzydło wschodnie C zostało przeznaczone na potrzeby dydaktyczne i badawcze przede wszystkim:

  • Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku,
  • Zakładu Silników Lotniczych,
  • Zakładu Termodynamiki,
  • Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.

Przebudowa w obrębie skrzydła C miała na celu wprowadzenie odpowiednich podziałów funkcjonalnych, uzupełnienie braków oraz wprowadzenie czytelnego układu komunikacyjnego. Wiązało się to z wydzieleniem nowych pomieszczeń, wprowadzeniem dwóch klatek schodowych oraz stworzeniem nowego korytarza. Przestrzeń ówczesnej pustki w środkowej części budynku została wypełniona nowymi stropami, tworzącymi komunikację. Na poziomie parteru pomieszczenia w hali zostały poszerzone o korytarz zlokalizowany wzdłuż wschodniej elewacji budynku. W związku ze znacznymi zmianami konieczne były wyburzenia w istniejących ścianach nośnych oraz wprowadzenie dodatkowej konstrukcji, na której oparły się nowe elementy przegród poziomych.

W skrzydle D, które zostanie zrealizowane do połowy grudnia 2023 r., przewidziano:

  • laboratoria Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych,
  • laboratoria Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii,
  • pojedyncze laboratoria ZCHiEB i ZT,
  • warsztat wraz z zapleczem socjalnym i szatnią,
  • sale dydaktyczne,
  • powierzchnie wystawiennicze.

Uporządkowanie funkcji wymaga znaczących zmian w obrębie bryły hali D. Konieczne są wyburzenia ścian istniejących a także likwidacja niefunkcjonalnej klatki schodowej w południowej części skrzydła. W jej miejscu zaprojektowano nową klatkę z dźwigiem osobowym. Drugi węzeł komunikacji pionowej przewidziano przy wschodniej, wewnętrznej elewacji hali. Część istniejących maszyn zostanie usunięta, by można było wprowadzić nowe podziały oraz układ funkcjonalny. W środkowej części budynku zaplanowano nowe stropy, które połączą różne poziomy w północnej i południowej części skrzydła dodatkowo stwarzając możliwość eksponowania w otwartej, dwukondygnacyjnej przestrzeni zespołu oryginalnych elementów mini elektrowni dydaktycznej. Tak zaprojektowane rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, uwzględniające przejście do dwukondygnacyjnego pomieszczenia przeznaczonego na ekspozycję turbiny Laval’a oraz suwnicy, umożliwi zrealizowanie idei ścieżki edukacyjnej, która poprowadzi przez kolejne pomieszczenia hali z zabytkowymi urządzeniami.

W ramach zakresu I wykonane zostały prace dotyczące przebudowy hali C oraz rozbudowy o zadaszony dziedziniec wraz z obejściem na 1. piętrze wokół istniejącej auli TC-1. Z zakresu podstawowego wyłączona została chłodnia kominowa na środku dziedzińca oraz przebudowa dawnego budynku portierni poza niezbędną przebudową dachu. Zakres II obejmuje również wnętrze parterowego budynku na granicy zadaszenia o niezmienionej funkcji – dalej będzie funkcjonowało w nim Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego wchodzące w skład ZMUE.

Rozbudowa wynikała z zadaszenia istniejącego dziedzińca między skrzydłami C i D oraz aulą B. W jego obrębie zlokalizowane zostały dodatkowe funkcje. W ramach połączenia tej strefy z istniejącym skrzydłem frontowym przewidziano przejścia prowadzone na poziomie 1. piętra po obu stronach auli – skutkuje to powstanie w tym fragmencie dodatkowej kondygnacji.

Jednocześnie Budimex wytypował przebudowę gmachu ITC Politechniki ‎Warszawskiej do ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku” 2022.‎ Plebiscyt jest organizowany od 1989 roku i promuje szeroko pojętą branżę budowlaną. Dzięki bogatej tradycji „Budowa Roku” stała się jednym z najbardziej prestiżowych osiągnięć polskiego budownictwa. Generalny wykonawca blisko współpracuje z uczelnią i jej studentami – od kilku lat w ramach współpracy prowadzi praktyki na swoich budowach. Do tej pory na stażu w Budimeksie pojawiło się 25 uczniów Politechniki Warszawskiej.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 1

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 1

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 2

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 2

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 3

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 3

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 4

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 4

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 5

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 5

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 6

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 6

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 7

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 7

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 8

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 8

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 9

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 9

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 10

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 10

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 11

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 11

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 12

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 12

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 13

Budimex zakończył budowę kluczowego etapu gmachu ITC Politechniki Warszawskiej 13