BXF photo (4)

Inwestycje, polecane

Budimex powołał nową spółkę BXF Energia

We wtorek 18 kwietnia Budimex wraz z przedstawicielami największego akcjonariusza: Gonzalo Nieto Mier (CEO Ferrovial Energy Infrastructure and Mobility), Armando Zuluaga (CEO Ferrovial Energy and Infrastructure) podpisał umowę wspólników powołującą nową spółkę joint-venture BXF Energia. Jest to wspólny projekt Budimeksu i hiszpańskiego Ferroviala. Budimex będzie miał w nowym podmiocie udział większościowy (51 proc.).

BXF Energia będzie realizować strategię dywersyfikacji Grupy Budimex rozwijając nowy obszar jej działalności. Zadaniem spółki będzie również produkcja zielonej energii na potrzeby klientów zewnętrznych i  Grupy Budimex co tylko umocni jej zrównoważony rozwój.

Do tej pory koncentrowaliśmy się na transakcjach M&A i pozyskiwaniu elektrowni ‎w fazie ready-to-built. Chcemy działać na dużą skalę, bo takiego ‎rodzaju zaangażowania potrzebuje dziś nie tylko nasza Grupa, ale również ‎krajowa transformacja energetyczna. ‎To także szansa na pełne wykorzystanie potencjału i zasobów Budimex lokalnie, przy zaangażowaniu międzynarodowych możliwości i doświadczenia w inwestycjach OZE Grupy  Ferrovial - mówi Artur Popko – Prezes Budimex SA.

Naszym celem na najbliższe 5 lat jest posiadanie w  już fazie budowy i ‎eksploatacji 500 MW mocy w ramach projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. ‎W krótkim czasie chcielibyśmy również uporządkować projekty OZE rozpoczęte ‎jeszcze w ramach Budimeksu – dodaje Prezes Budimeksu.

Obecność w sektorze energetycznym ma też finansowo stabilizować część budowlaną.

Dywersyfikacja naszego portfela o kolejny obszar i model biznesowy jest również elementem bilansowania działalności Grupy opartej w dużej mierze na krótkich cyklach inwestycyjnych, zależnych od dostępności m.in. środków publicznych. Projekty OZE to z kolei inwestycje długofalowe, pozwalające na stabilną alokację kapitału. Podejście to postrzegamy także jako element odpowiedzialności w biznesie – dodaje Prezes Budimex SA.

Celem nowego podmiotu na rynku będzie inwestowanie i prowadzenie projektów energetycznych opartych na niskoemisyjnej produkcji.

Do głównych obszarów działalności spółki BXF Energia należeć będzie pozyskiwaniei rozwój wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na różnym etapie zaawansowania. Chcemy uczestniczyć w pełnym łańcuchu wartości – począwszy od poszukiwania gruntów, przez rozwój i budowę, po zarządzanie instalacjami i produkcję energii. Nie jest to katalog zamknięty – będziemy uważnie przyglądać się rozwojowi nowych technologii – mówi Piotr Świecki – Prezes spółki BXF Energia

Celem spółki na najbliższe 5 lat jest posiadanie w fazie budowy i eksploatacji ok. 500 MW mocy. Przy obecnych cenach energii szacowany obrót roczny spółki to około 300 mln zł. Przyrównując ten wynik do skali działalności Grupy Budimex nie jest to rewolucja, jednak możemy mówić o istotnym udziale pochodzącym z sektora, który ma dominujący wpływ na kształtowanie gospodarki i rynku. To nasza inwestycja w przyszłość – dodaje Piotr Świecki.

Utworzenie spółki BXF Energia nie jest pierwszym przykładem zrównoważonych działań Grupy Budimex.  Budimex ma już w swoim portfolio m.in. dwa projekty OZE zakupione w formule ready-to-built – farmę wiatrową o mocy 7 MW, która powstaje w Drachowie oraz farmę fotowoltaiczną w Mszczonowie o mocy 14 MW. Równocześnie w różnej fazie rozwoju Budimex ma portfel ok 120 MW w fotowoltaice i 110 MW w energetyce wiatrowej.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

BXF photo (1)

BXF photo (1)

BXF photo (2)

BXF photo (2)

BXF photo (3)

BXF photo (3)

BXF photo (4)

BXF photo (4)

BXF photo (5)

BXF photo (5)

BXF photo (6)

BXF photo (6)

BXF Photo (7)

BXF Photo (7)

BXF Photo (8)

BXF Photo (8)