2514366

Kontrakty, Inwestycje

Budimex zrealizuje budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej

Budimex podpisał umowę na budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, obejmującej obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach kontraktu o wartości ponad 157,8 mln zł brutto przeprowadzona zostanie modernizacja infrastruktury, mająca na celu usprawnienie przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budimex będzie prowadził prace na następujących odcinkach cieków:

  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 172+200 do km 174+600 oraz odcinek potoku Dolna od km 0+000 do km 0+050 (Obiekt Międzylesie);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 oraz ujściowy odcinek potoku Porębnik na długości ok. 25 m (Obiekt Długopole -Zdrój);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 oraz potok Bystrzyca na odcinku od km 0+129 do km 1+659 (Obiekt Bystrzyca Kłodzka);
  • rzeka Nysa Kłodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312, odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 oraz ujściowy odcinek potoku Jodłownik o długości ok. 100 m i ujściowy odcinek potoku Jaszkówka o długości ok. 50 m (Obiekt Kłodzko).

– Działania, które będziemy realizować w ramach kontaktu obejmować mają budowę, przebudowę i remont budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie. Jako generalny wykonawca z dużym doświadczeniem w konstrukcjach hydrotechnicznych, dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowana w terminie oraz z najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego – mówi Damian Nowakowski, Dyrektor Kontraktu.

Prace nad inwestycją dotyczyć mają m.in. reprofilacji istniejących murów regulacyjnych wraz z odcinkowym wzmocnieniem oraz umocnień skarpowych, jak i rozbiórki zniszczonych obiektów, ich odbudowy lub budowy nowej infrastruktury. Ponadto, generalny wykonawca przeprowadzi oczyszczenie i remont wału przeciwpowodziowego (Obiekt Kłodzko), przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej oraz jazu w Obiekcie Kłodzko, a także przebudowę jazu oraz progów na bystrze w Obiekcie Bystrzyca Kłodzka.

Budimex zrealizuje również wykonanie kanału migracji ryb na odcinku o długości ok. 500 m wraz z progiem kierującym (Obiekt Bystrzyca Kłodzka), udrożnienie ichtiologiczne poprzez przebudowę i wykonanie na istniejących progach bystrzy lub budowę przepławki na jazie z rynną do migracji zstępującej, zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Kłodzko), budowę kanału migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o długości ok. 1450 m od jazu do ujścia Młynówki (Obiekt Kłodzko), odbudowę gurtów (Obiekt Kłodzko), a także remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik Jaszkówka.

Generalny wykonawca będzie odpowiadać również za ukształtowanie linii brzegowej, w tym m.in. budowę schodów, chodników (Obiekt Kłodzko) czy też profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50m (Obiekt Bystrzyca Kłodzka).

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.

Budimex jako generalny wykonawca specjalizuje się m.in. w realizacji konstrukcji hydrotechnicznych i mostowych. Obecnie spółka prowadzi szereg prac w ramach budowy terminala kontenerowego T3 Baltic Hub (w konsorcjum z firmą DEME), mostu nad Regalicą w Szczecinie, kanału Mierzei Wiślanej, budowy wałów przeciwpowodziowych na Odrze oraz mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ. W ostatnim czasie Budimex zrealizował również m.in. budowę mostu obrotowego w Nowakowie. W 2021 roku spółka zakończyła rozbudowę największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych –  Żelaznego Mostu, a  w 2020 roku wybudowała zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny dla rzeki Odry – to największy taki obiekt w Polsce.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl