Budimex odcinek Tychy Most Wisła 5

Kontrakty, polecane

Budimex z umową na 909,6 mln PLN na odcinek Tychy ‎‎– Most Wisła ‎

Budimex podpisał umowę na realizację kompleksowych robót budowlanych obejmujących infrastrukturę kolejową i drogową ‎na ‎odcinku Tychy – Most Wisła. Wartość kontraktu opiewa na kwotę ok. 909,6 mln PLN.  Wykonanie prac ‎projektowych i robót budowlanych wraz z odbiorami ‎zaplanowano ‎na okres 3,5 roku. W efekcie prac na odcinku pojawi się ‎możliwość podniesienia dotychczasowej prędkości kursowania zarówno ‎dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, jak i towarowych do 120 km/h, a także zwiększy się bezpieczeństwo oraz dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 Zawarta umowa obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie układu torowego, wywieszenia nowej sieci trakcyjnej, dróg dojazdowych i przejazdów kolejowych, peronów, budowy nastawni, a także sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych.

Będzie to wymagający kontrakt ze względu na swój zakres i skalę. Zmierzamy do końca sąsiedniego zadania, modernizacji węzła Czechowice-Dziedzice, który zrealizujemy w terminie kontraktowym. Bardzo zaangażowany i dobry zespół ludzi na tym kontrakcie będzie dużym wsparciem dla tego projektu – mówił podczas podpisania umowy Artur Popko, Prezes Zarządu w Budimex S.A.

Budowie i przebudowie zostanie poddanych również 36 obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, ‎mosty, przejścia podziemne czy przepusty. Powstanie 47 km nowych torów oraz 18 rozjazdów.

‎– Realizacja kontraktu ze względu na zakres jest niewątpliwie wyzwaniem, ale mamy duże i dobrze udokumentowane doświadczenie w realizacji nawet bardzo złożonych kontraktów obejmujących zarówno infrastrukturę drogową, jak i kolejową. W wyniku naszych działań na odcinku Tychy – Most Wisła z pewnością poprawi się nie tylko bezpieczeństwo, ale i dostępność kolei, co na pewno będzie się wiązało z wieloaspektowymi korzyściami społecznymi i gospodarczymi dla regionu. Cieszy nas zakontraktowanie i towarzyszące mu zaufanie przy kolejnym newralgicznym lokalnie odcinku infrastruktury – mówi Wojciech Głuc, ‎Dyrektor Rejonu w Budimex S.A. ‎

Celem prac jest rozbudowa linię kolejowej do prędkości 160 km/h dla taboru klasycznego w przypadku pociągów pasażerskich z ‎możliwością podniesienia prędkości kursowania oraz do prędkości 120km/h dla pociągów towarowych. Poza tym, wykonane prace zwiększą dostępność kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ‎poruszania się oraz poprawią bezpieczeństwo w obrębie odcinka Tychy - Most Wisła.

Przebudowywane w ramach kontraktu linie kolejowe znajdują się w ciągu międzynarodowych kolejowych ciągów komunikacyjnych E65/E30. Linia kolejowa nr 139 została budowana w latach 1852 – 1912. W 1963 r. na odcinku Katowice – Bielsko-Biała Główna przebudowano linię na dwutorową. Linia kolejowa nr 148 została otwarta w 1939 r. Na odcinku, którego dotyczy umowa, znajdują się cztery przystanki osobowe i jedna stacja.

Budimex jest jednym z liderów budownictwa kolejowego w Polsce. Firma realizuje obecnie kontrakty takie jak m.in. nowa stacja Warszawa Zachodnia, będąca jedną z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Aktualnie Budimex odpowiada również za przebudowę stacji Ełk, Portu Gdynia oraz stacji Czechowice-Dziedzice. Budimex realizuje także odcinek linii kolejowej Podłęże – Piekiełko (Chabówka – Rabka Zaryte). W 2021 r. Budimex zakończył modernizację linii kolejowej nr 7 Warszawa - Lublin na odcinku Otwock-Pilawa, Pilawa - Dęblin i Dęblin-Nałęczów.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Budimex odcinek Tychy Most Wisła

Budimex odcinek Tychy Most Wisła

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 2

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 2

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 3

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 3

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 4

Budimex odcinek Tychy Most Wisła 4