Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

XIII Kongres Kolejowy 3

Komentarze ekspertów, polecane

Budimex na XIII Kongresie Kolejowym

Powinniśmy wypracować mechanizmy finansowania inwestycji kolejowych bardziej systemowe i mniej zależne tylko od finansowania funduszy UE. Branża budowlana potrzebuje przewidywalnego i stabilnego źródła finansowania inwestycji kolejowych – mówił Maciej Olek, Członek Zarządu Budimeksu, na Kongresie Kolejowym w Warszawie podczas debaty otwarcia. Budimex był partnerem głównym Kongresu.

Oprócz Budimeksu, gośćmi otwarcia wydarzenia byli: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury – Andrzej Bittel, Prezes PKP PLK – Ireneusz Merchel, posłowie i przedstawiciele branży kolejowej.

Maciej Olek podkreślał podczas Kongresu konieczność zapewnienia, po doświadczeniach z ostatnich dwóch lat, nowych źródeł finansowania inwestycji kolejowych. – Naszym zdaniem kolej, jako zielony transport, powinna partycypować w przychodach z emisji CO2, a Fundusz Kolejowy powinien mieć możliwość długoterminowego zaciągania zobowiązań pod rosnące przychody - to jest strategiczne wyzwanie dla branży na kolejne lata – mówił Maciej Olek.

Na Kongresie padła ważna deklaracja, prawdopodobnie przyszłego wicepremiera, Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, że pierwsze środki z KPO na kolej będą uruchomione już w grudniu tego roku. Uruchomienie tych funduszy powinno odblokować przetargi kolejowe w 2024 roku.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

XIII Kongres Kolejowy

XIII Kongres Kolejowy

XIII Kongres Kolejowy 2

XIII Kongres Kolejowy 2

XIII Kongres Kolejowy 3

XIII Kongres Kolejowy 3