Osobowość branży 2023 3

Wyróżnienia

Grupa Budimex z trzema nagrodami Osobowość Branży w ramach Builder Awards za 2023 r.

Ósmego lutego w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie podczas gali Builder Awards zostały wręczone jedne z najważniejszych nagród branży budowlanej za rok 2023 – OSOBOWOŚĆ BRANŻY, POLSKI HERKULES, LAURY BUILDERA oraz BUDOWLANA FIRMA ROKU. ‎Z tegorocznej gali Budimex wraca z aż trzema nagrodami w kategorii OSOBOWOŚĆ BRANŻY, które otrzymali: Maciej Olek - Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego w Budimex SA, Cezary Łysenko – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Budownictwa Infrastrukturalnego i Ogólnego w Budimex SA oraz Jacek Lech, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Mostostal Kraków SA.

To kolejny rok z rzędu, gdy Budimex zostaje zauważony i nagrodzony w ramach branżowych plebiscytów organizowanych przez redakcję Buildera.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą nagrodę. Rozumiem, że doceniono naszą działalność zagraniczną. 3 lata temu wraz z Maciejem Olkiem i kolegami podjęliśmy wyzwanie, że chcemy widzieć Budimex nie tylko w Polsce, ale i na rynkach ościennych i to się stało. Dzisiaj działamy w Czechach, Słowacji, w Niemczech i na Łotwie – wszystko dzięki inicjatywie naszych pracowników. Wszystko zrobiliśmy organicznie, a ludzie którzy pracowali nad tymi projektami podnieśli swoje kompetencje, nie tylko związane z językiem, ale i  z poznaniem kultury, a także warunków budowlanych na lokalnym rynku i  z sukcesem możemy dzisiaj powiedzieć, ze Budimex działa w całęj Europie Środkowo-Wschodniej, a nie tylko w Polsce” – mówił Cezary Łysenko podczas gali Builder Awards.

Nasze dokonania za granicą wybrzmiały w 2023 r. z całą mocą. Jesteśmy pierwszą polską firmą, która buduje kolej dużych prędkości. Chodzi ‎oczywiście o zawartą 21 grudnia 2023 r. umowę na budowę linii kolejowej Rail Baltica na Łotwie. W ‎ramach wartego 3,7 mld euro kontraktu zwycięskie międzynarodowe konsorcjum, ERB RAIL, w którym ‎poza Budimeksem jest francuski Eiffage Génie Civil oraz włoski Rizzani de Eccher, zbuduje 230-‎kilometrową kolej high speed. To de facto włączy kraje bałtyckie do europejskiej sieci kolejowej poprzez ‎stworzenie połączenia między Tallinem a Warszawą, więc wydarzenie można uznać za doniosłe na wielu ‎poziomach, również tych ściśle związanych z budownictwem kolejowym.  To jednocześnie drugi ‎największy projekt infrastrukturalny finansowany przez UE wiec ma oddźwięk nie tylko na poziomie ‎regionalnym” – komentował Maciej Olek.

‎„Dziękuję za to wyróżnienie i nagrodę. Cieszę się, że nasz rozwój został dostrzeżony. Mostostal Kraków to dzisiaj 1700 ludzi i chciałbym serdecznie podziękować każdemu z nich. Dzięki ich zaangażowaniu i codziennej pracy możemy tak szybko się rozwijać” – mówił Jacek Lech.

Builder Awards są wyrazem uznania dla pozycji, talentu i sukcesów w zarządzaniu. Kapituła Builder Awards przyznała wyróżnienia 60 osobom oraz 53 firmom, w tym 2 stowarzyszeniom. Kryteriami wyboru w przypadku kategorii OSOBOWOŚĆ BRANŻY oprócz umiejętności ponoszenia ryzyka, były osobiste dokonania oraz inicjatywa w rozwijaniu biznesu.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Osobowość branży 2023 1

Osobowość branży 2023 1

Osobowość branży 2023 2

Osobowość branży 2023 2

Osobowość branży 2023 3

Osobowość branży 2023 3

Osobowość branży 2023 4

Osobowość branży 2023 4