2612309

polecane

Budimex wybuduje nowe połączenie drogowe ‎w Lęborku

  • Oferta Budimex SA została wybrana przez Gminę Miasta Lębork jako najkorzystniejsza.
  • Wartość inwestycji wynosi 42,9 mln zł.
  • Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia ruchu w regionie.

Oferta Budimeksu na zaprojektowanie i budowę bezpośredniego połączenia drogowego między węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku została wybrana jako najkorzystniejsza przez Gminę Miasta Lębork. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość inwestycji to 42,9 mln zł.

Nowe połączenie drogowe o długości ok. 690 metrów rozpocznie bieg od projektowanego przez GDDKiA węzła Lębork Wschód. Jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu poprowadzi do skrzyżowania ul. Gdańskiej (drogi powiatowej DP 1329 G) z ul. Wiejską w Lęborku, które zostanie zastąpione przez nowe rondo. Inwestycja o wartości 42,9 mln zł ma powstać w terminie 38 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Ponadto na przecięciu nowopowstałej trasy głównej z czynną linią kolejową nr 202 i rzeką Łebą powstaną dwa obiekty inżynieryjne. Obiekt nad torami będzie uwzględniał planowaną modernizację linii kolejowej nr 202, która docelowo stanie się linią dwutorową. Konieczna będzie również przebudowa czynnej linii WN kolidującej z planowaną trasą. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz oświetlenie uliczne.

Trasa główna będzie miała kluczowe znaczenie dla usprawnienia ruchu w regionie, ponieważ odciąży ona komunikacyjnie centrum miasta Lęborka. Ruch z kierunku Trójmiasta do Łeby zostanie skierowany z obecnie budowanej Drogi Ekspresowej S6 na nową drogę, dzięki czemu turyści nie będą musieli przejeżdżać przez centrum miasta. Nowe połączenie drogowe może stać się też częścią przyszłej obwodnicy wschodniej miasta Lęborka.

To kolejny wygrany przez Budimex przetarg drogowy w tym roku. Największy polski generalny wykonawca zrealizuje również 5 odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła o łącznej długości 74 km. W marcu br. największy polski generalny wykonawca rozpoczął też budowę obwodnicy Drezdenka - Etap IV.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl