RNE

Kontrakty, Inwestycje

BXF Energia wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 60 MW

26.04.2024 #fotowoltaika

BXF Energia nabyła 100% udziałów w spółce realizującej projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW.

Projekt Azalia przewiduje budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW w województwie podkarpackim w okolicy Rzeszowa. Warunki lokalizacyjne pozwalają szacować roczną produkcję farmy w wysokości około 65 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie projektu do sieci.

„Nabycie projektu Azalia to kolejny krok w realizacji naszej strategii budowy portfela własnych, odnawialnych źródeł energii o mocy 500 MW. Budowę rozpoczynamy po majówce aby w przyszłym roku cieszyć się pierwszą produkcją zielonej energii z tego projektu. Wraz z tą transakcją grupa zwiększyła swoje moce w fazie budowy i eksploatacji do ok 80 MW. Do tej pory portfolio Grupy Budimex w projektach OZE powiększyło się już o farmę Wiatrową Magnolia w Wielkopolsce, farmę fotowoltaiczną Kamelia w Mszczonowie pod Warszawą oraz kilka mniejszych projektów.  Kiedy rok temu wspólnicy BXF Energia – Budimex i Ferrovial, podpisywali umowę wspólników – wyznaczyliśmy sobie ambitny cel który sukcesywnie realizujemy. W tym czasie zbudowaliśmy własny zespół pozwalający rozwijać projekty od zera, budować je i eksploatować.”  -  mówi Piotr Świecki – prezes zarządu BXF Energia.

BXF Energia to spółka joint-venture Budimeksu i hiszpańskiego Ferroviala. Budimex ma w podmiocie udział większościowy (51 proc.).‎ BXF Energia realizuje strategię dywersyfikacji Grupy Budimex rozwijając nowy obszar jej działalności. Zadaniem spółki jest również produkcja zielonej energii na potrzeby klientów zewnętrznych.

„Niezależnie od transakcji projektu Azalia, samodzielnie dewelopujemy projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na ten moment na różnym etapie rozwoju mamy w portfelu 420 MW projektów PV oraz 410 MW projektów wiatrowych. Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z właścicielami działek jak i partnerami, z którymi wspólnie możemy rozwijać portfel” – mówi Tomasz Grzęda – członek zarządu BXF Energia, odpowiedzialny za rozwój projektów.

Spółka planuje wydać pozwolenie rozpoczęcie prac wykonawcy w maju 2024 roku, aby doprowadzić do uruchomienia elektrowni w drugiej połowie 2025 roku. Wykonawcą instalacji będzie Budimex SA.

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięciopięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Od 1995 roku spółka jest notowana na warszawskiej GPW, jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial.  Od roku 2011 Budimex wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków, BXF Energia, Budimex Mobility i FBSerwis. Grupa Kapitałowa Budimex to ponad 7000 pracowników o wysokiej specjalizacji wykonywanych usług w zakresie realizowania inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych, hydrotechnicznych, energetycznych, przemysłowych czy wojskowych. Ponadto profil działalności zawiera działalność usługową (zarządzanie odpadami i infrastrukturą drogową) oraz inwestycje w segment odnawialnych źródeł energii.

Spółka Ferrovial jest wiodącym w skali światowej prywatnym inwestorem w obszarze infrastruktury transportowej, zatrudnia ok. 57 000 pracowników i działa w ponad 25 krajach

Ferrovial jest strategicznym inwestorem Budimeksu od 2000 r. i posiada 50,1 % udziału w naszej spółce. Do zarządzanych przez nią kluczowych aktywów, należą m.in. kanadyjska autostrada 407ETR i londyńskie lotnisko Heathrow. Spółka świadczy także usługi komunalne na rzecz ponad 800 miast w Hiszpanii i milionów pasażerów madryckiego metra.

Model biznesowy Ferrovialu skupia się na zintegrowanym zarządzaniu infrastrukturą. Prowadzi ona inwestycje z zakresu DBFOM (design, build, finance, operate and maintain — projektowanie, budowanie, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie). Działalność spółki Ferrovial obejmuje linie biznesowe: usługi, autostrady, budownictwo, lotniska, energetykę.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Piotr Świecki2024

Piotr Świecki2024

Nabycie projektu Azalia

Nabycie projektu Azalia

Nabycie projektu Azalia 2

Nabycie projektu Azalia 2

Nabycie projektu Azalia 3

Nabycie projektu Azalia 3

Nabycie projektu Azalia 4

Nabycie projektu Azalia 4

Nabycie projektu Azalia 5

Nabycie projektu Azalia 5

Nabycie projektu Azalia 6

Nabycie projektu Azalia 6

Nabycie projektu Azalia 7

Nabycie projektu Azalia 7

Nabycie projektu Azalia 8

Nabycie projektu Azalia 8

Nabycie projektu Azalia 9

Nabycie projektu Azalia 9

Nabycie projektu Azalia 10

Nabycie projektu Azalia 10

Nabycie projektu Azalia 11

Nabycie projektu Azalia 11

Nabycie projektu Azalia 12

Nabycie projektu Azalia 12