EEC

Ochrona rynku i firm UE w przetargach: Dyskusje i wyzwania na Europejskim Kongresie Gospodarczym ‎w Katowicach

10.05.2024 #przetargi

Powinniśmy bronić mocniej rynku Unii Europejskiej i firm z UE w przetargach. W tej chwili startuje w przetargach coraz więcej podmiotów spoza UE i przez brak odpowiedniej certyfikacji są one traktowane tak samo jak firmy europejskie – mówił podczas Europejskiej Kongresu Gospodarczego w Katowicach – Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

W ramach Kongresu odbył się panel dyskusyjny Budownictwo – Inwestycje, przetargi, konkurencja.

Z udziałem Budimeksu oraz:

  • Marek Mazurek, prezes zarządu, dyrektor generalny, Izostal‎
  • Hubert Nowak, prezes, Urząd Zamówień Publicznych‎
  • Piotr Kledzik, prezes zarządu, PORR SA‎
  • Wojciech Trojanowski, członek zarządu, STRABAG Sp. z o.o.‎

Polska branża budowlana to 7% PKB i ponad milion ludzi pracujących w budownictwie. Na barkach tego sektora gospodarki spoczywa duży udział rozwoju gospodarczego – mówi Artur Popko.                                                                                                                                     

– Tymczasem w budownictwie infrastrukturalnym od 3 miesięcy mamy do czynienia z realnym spadkiem produkcji – na poziomie ponad 13 %. To zauważalna luka. A ten segment budownictwa był przez ostatnie lata koniem pociągowym całego sektora budowlanego – dodawał Prezes Budimeksu.

Rozmówcy dyskutowali również o procesie certyfikacji przygotowywanym przez rząd dla wykonawców budowlanych. Podkreślili, że certyfikacja musi być realna i dotyczyć potencjału personalnego, technicznego i finansowego wykonawców, a nie tylko administracyjna.  Przygotowywane obecnie projekty zapisów są niewystarczające – podkreślali rozmówcy.

Budimex podkreślał, że na rynku kolejowym też jest potrzebna certyfikacja analogiczna do rynku drogowego. 

Według zgodnej opinii przedstawicieli branży budowlanej niestabilna liczba przetargów na rynku i brak certyfikacji są największymi zagrożeniami dla branży.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

EEC

EEC