20240510 134306

polecane, Aktualność, Odpowiedzialność społeczna

Budimex i Szkoła Główna Handlowa będą ‎wspólnie rozwijać studentów

Wspólny komunikat prasowy Budimeksu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spółka Budimex dołączyła do Klubu Partnerów SGH. 10 maja 2024 r. przedstawiciele firmy oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podpisali porozumienie. Do grona członków Klubu Partnerów SGH dołącza lider branży infrastrukturalno-budowlanej w Polsce. Co istotne, Budimex wchodzi jednocześnie w skład silnej grupy kapitałowej Ferrovial, jednej z największych firm działających w tym sektorze na świecie" – podkreślił kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski. 

– „Oferta dydaktyczna SGH obejmuje wiele przedmiotów związanych z zarządzaniem infrastrukturą i nieruchomościami, jak również bardzo specjalistyczne tematy, np. ekonomiczna analiza regulacji w sektorach infrastrukturalnych. Współpraca z Budimeksem umożliwi nam wejście na kolejny szczebel kształcenia z wykorzystaniem światowych praktyk zarówno tych ściśle sektorowych, jak i związanych z ogromną transformacją branży z perspektywy ESG. Razem będziemy kształtować rynkowych liderów". Współpraca w ramach Klubu Partnerów SGH to zobowiązanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez SGH i członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Współpraca z firmą oparta jest o świadczenia wynikające z Karty Partnerstwa.

Budimex jest pierwszą firmą budowlaną w Polsce, która rozpoczyna strategiczną współpracę ze SGH w Warszawie. „Podpisanie umowy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie to szansa dla młodych finansistów oraz ekonomistów na zdobycie praktycznego doświadczenia w jednej z największych firm w Polsce w dziedzinie inwestycji budowlanych oraz funkcjonowania spółki notowanej na GPW w WIG-20. Ważną częścią podpisanej dziś umowy będzie też wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcami uczelni i naszymi pracownikami" – powiedziała Anna Karyś-Sosińska, członek Zarządu Budimex SA.

W tym i  w zeszłym roku Budimex podpisał umowy z ponad 50 szkołami technicznymi i wyższymi w Polsce. Celem współpracy jest wspieranie kształcenia i zdobywanie doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów szkół w sektorze budowlanym.

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 56 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym: w Czechach i  w Niemczech, na Łotwie i Słowacji. Zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze produkcji zielonej energii, gospodarki odpadami i elektromobilności. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków, BXF Energia, Budimex Mobility, oraz FBSerwis.

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a  w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, zawarte ze spółką Budimex, weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

20240510 134200

20240510 134200

20240510 134033

20240510 134033

20240510 134030

20240510 134030

20240510 134321

20240510 134321

20240510 134204

20240510 134204

20240510 134306

20240510 134306