Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Kategoria: Zarząd Budimex SA

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Artur Popko Prezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2

Marcin Węgłowski Członek Zarządu Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Jacek Daniewski Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego 1