Andrzej Miś

Andrzej Miś Rzecznik Prasowy Budimex Nieruchomości

andrzej.mis@budimex.pl kom.: (+48) 513-154-684

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Kategoria: Zarząd Budimex SA

Dariusz Blocher Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor Ferrovial Agroman na Euro

Dariusz Blocher Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor Ferrovial Agroman na Euro

Dariusz Blocher Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor Ferrovial Agroman na Euro

Artur Popko Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny 1

Artur Popko Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny 2

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1

Cezary Mączka Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2

Marcin Węgłowski Członek Zarządu Budimeksu SA, Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego.jpg