Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Kategoria: Zarząd Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Artur Popko - Prezes Budimex SA

Anna Karyś Sosińska -  Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA

Anna Karyś Sosińska - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA

Maciej Olek - Członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Kolejowego w Budimex SA

Maciej Olek - Członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Kolejowego w Budimex SA