Andrzej Miś

Andrzej Miś Rzecznik Prasowy Budimex Nieruchomości

andrzej.mis@budimex.pl kom.: (+48) 513-154-684

Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Kategoria: Wybrane realizacje

Barbara wydrążyła 700 metrów tunelu - budowa Kolektora Wiślanego

Modernizacja stacji LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej

Zbiornik przeciwpowodziowy dla Górnej Odry w Raciborzu

Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ząbkach

Modernizacja dróg wojewódzkich w woj. dolnośląskim

Budimex LK7, S17, Racibórz, Żelazny Most

Kontrakt E65