Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka Kierownik Działu Marketingu FB Serwis

magdalena.nowicka@fbserwis.pl kom.: (+48) 797 609 127

Kategoria: Wybrane realizacje

Postęp prac na budowie kolejowej Warszawa Zachodnia

Centrum Badań i Rozwoju dla PKN Orlen w Płocku

Młyny Rothera

Barbara wydrążyła 700 metrów tunelu - budowa Kolektora Wiślanego

Modernizacja stacji LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej

Zbiornik przeciwpowodziowy dla Górnej Odry w Raciborzu

Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ząbkach