Komunikaty prasowe: Wyniki finansowe

Grupa Budimex zakończyła pierwsze półrocze 2018 rekordowym poziomem przychodów ze sprzedaży, rentownością znacznie powyżej wskaźników rynkowych i zyskiem netto na poziomie 128 milionów złotych.

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2018 dobrymi wynikami – o 27% wyższą rok do roku sprzedażą, satysfakcjonującą rentownością i wynikiem netto na poziomie 63 milionów złotych. Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (17%), jak i deweloperskim (106%). ...

Rok 2017 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex. Zanotowaliśmy historyczny poziom sprzedaży oraz rekordowy zysk netto co pozwoliło ponownie zająć pierwsze miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce. ...

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2017 bardzo dobrymi wynikami – o 11% wyższą rok do roku sprzedażą, znaczącą poprawą rentowności i wynikiem netto na poziomie 337 milionów złotych. Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (7%), jak i deweloperskim (84%). ...

Historycznie wysoki portfel zamówień, 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku, bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności, w tym wypracowanie 195 milionów zysku netto oraz znaczna rozbudowa banku ziemi w segmencie deweloperskim to główne osiągnięcia Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2017 roku. ...

Trzeci kwartał 2014 roku jest kolejnym, w którym Grupa Budimex odnotowuje poprawę sprzedaży oraz rentowności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa utrzymuje wysoki poziom gotówki. ...

Rok 2014 to pierwszy rok obowiązywania nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Budowanie portfela zamówień na lata przyszłe poprzez pozyskanie jak największej liczby kontraktów drogowych oraz wejście w nowe segmenty działalności to obecnie główne zadania Grupy Budimex. ...

„Zahamowanie trendu spadkowego sprzedaży, poprawa rentowności na każdym poziomie działalności, utrzymujący się wysoki poziom gotówki oraz rozpoczęcie budowy portfela zamówień na najbliższe lata” – tak w skrócie podsumować można pierwszy kwartał 2014 roku Grupy Budimex. ...

W roku 2013 Grupa Budimex osiągnęła sprzedaż na poziomie 4,75 miliarda złotych. Jest to sprzedaż niższa o 22% w stosunku do roku ubiegłego, kiedy Grupa Budimex odnotowała historyczne obroty w wysokości 6,1 miliarda złotych. ...

W dalszym ciągu obserwujemy dynamiczny spadek rynku. W okresie styczeń-wrzesień 2013 wartość produkcji budowlano-montażowej spadła o -15,6% rok do roku. W tym samym okresie sprzedaż Grupy Budimex wyniosła 3 455 mln zł i była niższa o 25% od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie roku 2012. ...