Komunikaty prasowe

5 kwietnia 2013 roku Budimex podpisał z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” umowę na rozbudowę pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kontrakt ma wartość 106,9 mln złotych netto.

15 marca 2013 roku uroczyście otwarto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Wykonawcą inwestycji jest Budimex.

„W roku 2012 Grupa Budimex zrealizowała rekordową sprzedaż na poziomie 6.078 mln zł, tj. o ponad 10% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011 roku pomimo, że produkcja budowlano-montażowa w analizowanym okresie spadła o -1,1%.

11 lutego 2013 roku Budimex podpisał z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku umowę na przebudowę i rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Umowa ma wartość 137,8 mln złotych netto. Budimex zrealizuje kontrakt w konsorcjum z Ferrovial Agroman SA.

5 lutego 2013 roku KGHM Polska Miedź podpisała z Mostostalem Kraków wartą 118 mln zł netto umowę na budowę kompleksu hal, w których będzie produkowana miedź oraz budynku przemysłowego w Głogowie.

1 lutego 2013 roku Budimex podpisał z rzeszowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt o wartości 149,6 mln zł brutto na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – Węzeł Rzeszów Centralny.

17 grudnia 2012 roku uroczyście otwarto wybudowany przez Budimex terminal Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Umowa z Portem Lotniczym Lublin, o wartości 75 mln złotych netto, została podpisana 24 października 2011 roku. Po upływie roku terminal był już gotowy.

3 grudnia 2102 roku, zgodnie z kontraktowym terminem, Budimex zakończył budowę Trasy Słowackiego w Gdańsku. 12 grudnia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie trasy. 15 grudnia Inwestor planuje oddać Trasę Słowackiego do ruchu.

Po 14. miesiącach od podpisania umowy, tj. po upływie połowy czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, poziom zaawansowania prac na budowie drogi ekspresowej S8 - węzeł Róża – Wrocław - sięga 60 proc. Postęp prac wyprzedza założony harmonogram.

10 grudnia 2012 roku wojewoda podlaski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest to decyzja, która po przekazaniu Budimeksowi placu budowy przez inwestora pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy Augustowa.