Dla mediów

Modernizacja linii obwodowej w Warszawie wchodzi w kolejny etap realizacji. Konsorcjum firm Budimex (Lider), STRABAG oraz ZUE m.in. dokona rozbiórki 4 obiektów inżynieryjnych. Pierwsze utrudnienia w ruchu kołowym pojawią się wieczorem 26 maja w piątek w okolicach Ronda Wolnego Tybetu.

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2017 z bardzo dobrymi wynikami – wysoką jak na sezon zimowy sprzedażą, znaczącą poprawą rentowności oraz rekordowo wysokim portfelem zamówień.

Budimex w konsorcjum z Ferrovial Agroman SA zrealizuje jedną z najważniejszych w najbliższych latach inwestycji Krakowa – Trasę Łagiewnicką. Dziś inwestor zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy na finansowanie drogowego projektu.

Rok 2016 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex, w którym Budimex SA osiągnął wyniki plasujące spółkę na pierwszym miejscu największych firm budowlanych w Polsce. Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej o 14,4% Grupa zwiększyła sprzedaż o 8,5% i wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 410 milionów złotych. ...